Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření středních odporů Wheatstoneovým můstkem - slovensky

Měření středních odporů Wheatstoneovým můstkem - slovensky


Kategorie: Elektrotechnika, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá měřením středních odporů Wheatstoneovým můstkem. Na základě zadání uvádí schéma zapojení a soupis použitých přístrojů. Seznamuje s principem měření, i platnými vztahy, a popisuje postup při měření.

Obsah

1.
Zadanie
2.
Schéma zapojenia
3.
Súpis použitých prístrojov
4.
Princíp merania a platné vzťahy
5.
Postup pri meraní
6.
Tabulka

Úryvek

"4. Princíp merania a platné vzťahy

Meranie Wheatstoneovým mostíkom patrí medzi najpresnejšie a najrozšírenejšie metódy merania. Pri meraní sa jedná o špeciálny (vyvážený ), nie obecný stav mostíka, môžeme použiť z neho vyplývajúce zjednodušujúce podmienky, ktoré podstatne uľahčujú riešenie. Pre vyvážený stav Wheatstoneovho mostíka platí základná podmienka: IG = 0, resp. UAB = 0 a z I. Kirchhoffovho zákona pre uzly A a B: I1 = I2, I3 = I4. Porovnaním podmienečných rovníc podľa II. Kirchhoffovho zákona RX.IX=R3.I3,R2.I2 =R4.I4. dostaneme: .
Meranie je tým presnejšie, čím sú presnejšie vyrobené jednotlivé súčasti obvodu a dosahuje presnosti stotín percenta. Citlivosť merania závisí od veľkosti napätia zdroja a citlivosti galvanometra. Citlivosť a požadovaná presnosť spolu súvisia, takže čím je požiadavka na presnosť väčšia, tým väčšia musí byť aj citlivosť mostíka a galvanometra. Najdôležitejšie je, čo najpresnejšie vyvážiť mostík, pri najvyššej citlivosti mostíka. Pri vyvažovaní je potrebné vylúčiť vplyv termoelektrických napätí v obvode mostíka aj indikátora. Veľkosť termoelektrických napätí je premenná s časom a závisí taktiež na jednotlivých polohách dekád.

5. Postup pri meraní
Po zapojení galvanometra (G), stabilizovaného zdroja (B) a neznámeho odporu (RX) na príslušné svorky laboratórneho Wheatstoneovho mostíka (M) máme elektrický obvod zapojený podľa schémy zapojenia."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje schéma a tabulku.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b53330d00a4.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_strednych_odporu.doc (141 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse