Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Měření tuhosti pružiny - laboratorní práce

Měření tuhosti pružiny - laboratorní práce


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje laboratorní práci na téma měření tuhosti pružiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretický rozbor
3.
Pomůcky
4.
Postup měření
5.
Tabulka
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:
Tuhost pružiny k, je veličina, charakterizující vlastnosti pružiny. Jednotka tuhosti [k] = N.m-1. Tuhost pružiny lze určit z vlastní doby kmitu.
Vlastní doba kmitu tělesa o hmotnosti m na pružině o tuhosti k, je dána vztahem Vyjádříme-li z rovnice tuhost k, dostáváme .
Pomůcky:
stojan s příslušenstvím, pružina, závaží o hmotnosti 0,05 kg a 0,07kg, stopky
Postup měření:
1. Upravila jsem stojan a zavěsila pružinu s jedním závažím.
2. Rozkmitala jsem oscilátor a změřila jsem s přesností na desetinu sekundy pětkrát dobu dvaceti kmitů 20T.
3. Poté jsem změnila závaží a opět pětkrát změřila dobu dvaceti kmitů pro tento oscilátor.
4. Měřené údaje jsem zapsala do tabulky a určila s přesností na tři platné číslice tuhost pružiny, průměrnou absolutní odchylku, průměrnou relativní odchylku a přesnost měření.
Tabulka:
číslo měření 20 Ti
s _Ti_
s _m_
kg __ki___
N.m-1 _∆ki_
N.m-1 _|∆ki|__
N.m-1
1 18,4 0,92 0,05 2,33 -0,11 0,11
2 18,8 0,94 0,05 2,24 -0,02 0,02
3 18,4 0,92 0,05 2,33 -0,11 0,11
4 18,4 0,92 0,05 2,33 -0,11 0,11
5 18,4 0,92 0,05 2,33 -0,11 0,11
6 22,8 1,14 0,07 2,13 0,09 0,09
7 22,7 1,14 0,07 2,13 0,09 0,09
8 22,7 1,14 0,07 2,13 0,09 0,09
9 22,6 1,13 0,07 2,16 0,06 0,06
10 22,8 1,14 0,07 2,13 0,09 0,09
∑ (součet) - - - 22,2 -0,04 0,04
k (průměr)
- - - 2,22 -0,004 0,004"


Poznámka

Práce je doplněna o tabulku a příklad obsahuje výsledek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5254232b3be0b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_tuhosti.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse