Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Metodický pokyn pro klientskou přejímku nového domu - diplomová práce

Metodický pokyn pro klientskou přejímku nového domu - diplomová práce

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se věnuje problematice klientské přejímky u novostavby rodinného domu. První část kromě přehledu pojmů spjatých se stavebnictvím přináší informace o průběhu výstavby rodinného domu a druhá popisuje samotný průběh klientské přejímky. Obsahuje konkrétní rady a pokyny pro přejímku s odkazy na normy či vyhlášky, které se k jednotlivým problémům vztahují. Cílem práce je především poskytnout laické veřejnosti orientaci v dané oblasti.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Výběr tématu
1.2.
Cíl práce
1.3.
Průzkum veřejnosti
2.
Technické pojmy – vysvětlení
2.1.
Výrazy a jejich vysvětlení
3.
Průběh výstavby
3.1.
Stručný popis průběhu výstavby
3.2.
Technologické etapy a jejich popis
3.2.1.
Zemní práce
3.2.2.
Základy
3.2.3.
Spodní stavba
3.2.4.
Hrubá vrchní stavba
3.2.5.
Zastřešení
3.2.6.
Provádění příček a hrubých instalací
3.2.7.
Provádění vnitřních omítek a potěrů
3.2.8.
Provádění podlah, povrchů a technologie
3.2.9.
Vnitřní kompletace
3.2.10.
Vnější úpravy
3.2.11.
Kontrola kvality a přejímka
4.
Klientská přejímka
4.1.
Co je to klientská přejímka?
4.2.
Účastníci a jejich pravomoci
4.3.
Co s sebou?
4.4.
Průběh klientské přejímky
5.
Podrobné pokyny pro přejímku
5.1.
Dveře
5.1.1.
Obecně
5.1.2.
Kontrola výplní
5.1.3.
Kontrola zárubní
5.1.4.
Kontrola závěsů a prahů
5.1.5.
Kontrola kování a doplňků
5.1.6.
Normy, vyhlášky, předpisy
5.2.
Okna
5.2.1.
Obecně
5.2.2.
Kontrola výplní
5.2.3.
Kontrola rámů a okenních křídel
5.2.4.
Kontrola parapetů
5.2.5.
Kontrola kování a doplňků

Úryvek

"2. TECHNICKÉ POJMY – VYSVĚTLENÍ
2.1. Výrazy a jejich vysvětlení
V této části jsou uvedeny některé z nejčastěji používaných technických nebo odborných výrazů k problematice týkajících se této práce. Přesné a úplné znění nalezneme v zákoně č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu.
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace je vizuálním ztvárněním stavby. Účelem je přesné a jednoznačné zobrazení geometrických charakteristik a dostatek informací staviteli pro realizaci výstavby. Každá stavba musí být postavena či zrekonstruována podle projektové dokumentace.
[Náležitosti projektové dokumentace definuje Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon a Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb]
Stavba
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Stavebník[§2]
osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, též její právní zástupce. Stavebníkem se rozumí i investor či objednatel stavby. Stavebníkem je i osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí -pokud nejde o stavebního podnikatele, realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.
Stavební povolení, ohlášení
Stavební povolení vydává stavební úřad, který stanový podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba tak i podmínky pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení.

Stavební deník
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů do knihy, který je povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, týkajících se stavby a stavebních činností.
Stavbyvedoucí [§134]
Je osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Řídí provádění stavby, zajišťuje dodržování BOZP, zajišťuje uspořádání staveniště a provozu, dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu, má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a nákresy, rozsah čistého textu činí cca 19 stran.
Práci chybí závěr.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23503
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse