Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metodický zásobník her

Metodický zásobník her


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Charakteristika: Práce obsahuje metodický zásobník her. Popisuje postup jednotlivých her pro děti v předškolním věku, ve školním věku a hry pro zvládání agresivity u dětí.

Obsah

1.
Hry pro děti předškolního věku
2.
Hry pro děti školního věku
3.
Hry pro potlačení agresivity

Úryvek

"1.5.Kočka a myš
Věk dětí: od 5 let
Počet dětí: nejméně 8
Místo konání: hala, vnitřní prostory MŠ
Pomůcky: Děti při této hře nepoužívají žádné pomůcky ani náčiní
Pravidla hry: Určíme kočku a myš. Děti si stoupnou do kolečka a myš s kočkou se honí kolem nich. Pokud myš nebo kočka vyšťouchne někoho s kruhu, stává se kočkou nebo myší. Hraje se tak dlouho, dokud kočka nechytí myš.

1.6.Prostředník
Věk dětí: od 5 let
Počet dětí: nejméně 3
Místo konání: hala, vnitřní prostory MŠ
Pomůcky: volejbalový míč
Pravidla hry: Dvojice si stoupnou asi 8 metrů od sebe a třetí si stoupne doprostřed. Dvojice si přehazuje míč, prostředník jej musí chytit. Pokud míč prostředník chytne, vymění si místo s tím, který míč právě házel.

1.7.Škatulata hejbejte se
Věk dětí: od 4 let
Počet dětí: alespoň 10
Místo konání: hala, vnitřní prostory MŠ
Pomůcky: kruhy
Pravidla hry: Po zemi se rozloží kruhy, děti se postaví na konec místnosti- musí vždy být o kruh méně, než je dětí, pak se řekne: „škatulata hejbejte se“ a děti se snaží dostat do některého z kruhů - ten kdo to nestihne, vypadává. Odděláme kruh a hrajeme tak dlouho, dokud nezbude jedno dítě- to vyhrává.
3
1.8.Ruka, noha, hlava
Věk dětí: od školky
Počet dětí: alespoň 12 hráčů
Místo konání: vnitřní prostory MŠ
Pomůcky: Děti při této hře nepoužívají žádné pomůcky ani náčiní
Pravidla hry: Děti se rozdělí do stejně početných skupinek. Vedoucí vždy vyjmenuje části těla,které se mohou dotýkat země. Např: dvě ruce, jeden zadek, tři nohy, jedna hlava. Skupinka se musí dotýkat země přesným počtem vyjmenovaných částí. Nesmí se dotýkat ničím jiným!"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ca9abf27b00.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Zasobnik_her.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse