Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metodologie vývoje aplikací

Metodologie vývoje aplikací


Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Test z Metodologie vývoje aplikací - obsahuje termíny pro návrh databáze a relační databázi.

Úryvek

Končepční datový model se skládá z:
c. entit
e. vzájemných vztahů

Co se dělá při převodu dat do třetí normální formy?
b. odstraníme data závisející na jiných datech entity a ne na klíči

Čím je tvořena integrita odkazů?
a. Hodnota cizího klíče cizí tabulky musí odpovídat některé hodnotě primárního klíče primární tabulky.

Poznámka

Psáno v Poznámkovém bloku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44b4b471a6ee0.zip (2 kB)
Nezabalený formát:
Metodologie_vyvoje_aplikaci.txt (2 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse