Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Informační systémy

Referáty informační systémy

Název Goodness Staženo

Analýza současného stavu využívání IS/IT v organizaci a návrh strategie IS/IT

Důkladný rozbor a popis společnosti s důrazem na použití informačního systému a informačních technologií v této společnosti. Závěrečná část je věnován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

685x

Informační systém současného podniku

První část práce ukazuje obecné způsoby jakými se dá budovat informační systém (IS) (jeho východiska, strategie, systém podle situace v podniku, fakto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

499x

Manažerské informační systémy (MIS)

Práce nejprve vymezuje roli informačních systémů (IS) v moderních firmách. Charakterizuje její různé úrovně a vhodné softwary pro ně. Poté definuje a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

350x

Ochrana dat

Tato práce se zabývá ochranou dat. Jmenuje způsoby ochrany dat, předměty ochrany, standardy bezpečnosti, možné přístupy, označení stupně utajení. Věnu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

286x

Postoje při změně informačního systému

Práce do předmětu Podnikatelské aktivity na PC se zabývá postoji zainteresovaných lidí při změně informačního systému. Definuje, co je to změna. Uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

266x

Počítačové viry

Seminární ráce obsahuje kromě informací o virech i různé textové formátování, styly, automatické tvary atd., které byly v požadavcích od lektorů
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

244x

Personální informační systém

Práce popisuje pojetí a úkoly personálního informačního systému a charakterizuje hlavní personální informační systémy u nás. Poté již velmi podrobně d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

213x

Bezpěčná komunikace - případová studie

Práce se věnuje řešení otázky bezpečné komunikace v malém až středně velkém podniku. Jako technologii pro zabezpečení jsou k používání doporučeny bezp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

195x

SAP R3 - informační systémy

Práce vysvětluje, proč je dobrý právě účetní systém SAP, a jaké firmy jej používají. Uvádí důležité informace o SAPu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

190x

Informační chování

Kratší seminární práce, která se zabývá vývojem zkoumání informačních potřeb a chování lidí. Popisuje hlavní modely informačního chování jako např. mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

186x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]