Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody ve výuce psaní

Metody ve výuce psaní


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce je věnována přehledu metod ve výuce psaní. Autor každou z metod stručně charakterizuje a uvádí souvislosti jejich zavedení do škol. Práce objasňuje, jaké se používaly v daném historickém období pomůcky a materiály určené k psaní.

Obsah

1.
Metoda kopírovací
2.
Metoda pauzovací
3.
Metoda syntetická
4.
Rok 1876 sestavení komise pro vytvoření písma pro všechny školy
5.
Metoda taktovací
6.
Metoda fyziologická
7.
Metoda psychologicko - fyziologická
8.
Metoda globální
9.
Metoda analyticko - syntetická

Úryvek

"1. Metoda kopírovací - mechanická metoda využívaná již ve starověku. Žáci objížděli své hliněné tabulky s předepsanými tvary písmen tak dlouho, až se tvar naučili. Pak ho psali do vosku, nepodařený tvar rydlem uhladili a psali znovu. Po nácviku písmene ho psali barvou na dřevěnou tabulku.
Na našich školách od 17. stol dostávali žáci tabulky s předepsanými řádky abecedy, nejprve je obtahovali suchým perem. Psalo se mechanicky bez jakéhokoliv metodického vedení, pokrokem bylo, když učitel vedl žákovi ruku. Tato metoda se užívala na našich školách až do 20. stol.

2. Metoda pauzovací - rovněž mechanická. Žáci dostali předtištěné písmo, položili ho pod
podložku a obtahovali mechanicky se ho naučili. Podrobně je tato metoda popsaná
v práci: Uhlík, Černý, Salzman, Praha, 1937.

3. Metoda syntetická – odpovídá syntetickým metodám ve výuce čtení – autor J. H. Pestalozzi – žáci nacvičují nejprve části jednotlivých písmen, z těchto částí tvoří písmeno, teprve po zvládnutí písmen píší slovo – viz Vincenc Blahouš Methodika krasopisu, 1891. Při kresebné přípravě na psaní, žáci nejprve kreslili na břidlicovou tabulku kamínkem, pak psali přípravné prvky písmen.

4. 1876 – sestavení komise pro vytvoření závazné předlohy písma pro všechny školy.
Základ tvoří písmo učitele Tusta z Prahy – vytvoření psací abecedy, byly vydány vzory, pro každý stupeň školy těžší a náročnější. Psalo se zpočátku do čtvercoví sítě, později do čtyř vodorovných linek, tvary písmen byly zdobeny příkrasami, psalo se ostrým perem a užívaly se stínové a vlasové tahy, brky se používaly husí, labutí nebo havraní. Do roku 1885 měly sešity vytištěny šikmé čáry pro ujednocení sklonu, sklon se však nedařilo ujednotit, v různých učebnicích byl různý."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d550a51a99fc.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Metody_ve_vyuce_psani.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse