Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody výzkumu pro sociální práci - domácí násilí

Metody výzkumu pro sociální práci - domácí násilí


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text představuje metody sociologického výzkumu pro oblast sociální práce věnovaného problematice domácího násilí na ženách. Mímo základní hypotézy se práce snaží problematiku dále členit do pracovních hypotéz, na jejichž základě dochází k dílčím výsledkům a hodnocení.

Obsah

1.
Předmět výzkumu : Domácí násilí na ženách
2.
Základní hypotéza
2.1
Pracovní hypotézy
3.
Operacionalizace

Úryvek

"Základní hypotéza
Domácí násilí přestavuje v současné době závažný problém se kterým je třeba bojovat všemožnými prostředky. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři. K násilí ve vztahu nedochází neustále – střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory : láska, naděje a strach.Vyskytuje se v případech , kdy lze konstatovat nerovnováhu moci.

Pracovní hypotézy
Pokud se domácí násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující tendenci – opakuje se a nabývá na intenzitě.
Případy domácího násilí probíhají v cyklu, který se může opakovat i několik let.
Děti jako svědci domácího násilí trpí stejně jako děti, které jsou samy týrány.
Oběť se často není schopna vůbec bránit kvůli studu za svou situaci.
Týraná žena často zůstává se svým násilníkem.
Podpora postižených žen násilím je velmi důležitá a týká se celé naší společnosti."

Poznámka

Práce působí nedokončeně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4727138fd4931.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Metody_vyzkumu_domaci_nasili.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse