Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod

Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text pro přednášky z Makroekonomie stručně popisuje mezinárodní a domácí obchod. Zabývá se příčinami mezinárodního obchodu a principem komparativních výhod. Tento text je součástí série 4 dílných textů pro přednášky z Makroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Hospodářská politika a první díl Makroekonomické veličiny.

Obsah

1.
Mezinárodní a domácí obchod
1.1.
Příčiny mezinárodního obchodu
2.
Princip komparativních výhod

Úryvek

"Příčiny mezinárodního obchodu
V mnoha případech mají dvě země nebo oblasti extrémně odlišné podmínky výroby. Každá oblast je vybavena urč. přírodními zdroji, půdou+prací+kapitálem a technologiemi, jejichž výsledkem je vyrobené zboží a služby, kt. se mohou v jednotlivých oblastech velmi lišit. A zde se může objevit obchod, protože mezi zeměmi ex. rozdíly ve výrobních možnostech.
Druhý důvod obchodu se objevuje, když se zvyšuje míra zisku nebo se ve velké míře snižují výrobní náklady. Mnoho výrobních procesů má užitek z rozměru velikosti výroby.
Třetí případ potřeby obchodu spočívá v preferencích. I když by byly podmínky výroby ve všech oblastech totožné, mohou země obchodovat, jestliže obliba urč. zboží je rozdílná.


2. Princip komparativních výhod
Kromě výše uvedených důvodů existuje i hlubší princip podepírající veškerý obchod. Teorie, nazývaná princip komparativní výhody, se domnívá, že země bude obchodovat s jinými oblastmi (i když je to absolutně více efektivní či neefektivní) při výrobě jakéhokoli zboží.
Lidé nebo země se tedy soustředí na aktivity, v nichž jsou komparativně výkonnější než v jiných. Otázky komparativní výhody byly poprvé zodpovězeny anglickým ekonomem DAVIDEM RICARDEM v roce 1817. Ricardo podal vynikající důkaz, že mezinár. specializace prospěšná pro každou zemi je výsledkem toho, co nazval zákon komparativních výhod……"

Poznámka

Přednášky z Makroekonomie 4/4.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0098.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_obchod.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse