Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce se zabývá zápisky z hodin o mezinárodních organizacích, jejich struktuře a historii.

Obsah

1.
Mezinárodní organizace
2.
Charakter mezinárodních organizacích
3.
NAFTA, CEFTA, MERCOSUR, GATT
4.
Historie mezinárodních organizací

Úryvek

"Mezinárodní kooperativní instituce
1. mezinárodní organizace
2. mezinárodní režimy
3. mezinárodní konvence

1. INGO – mezinárodní nevládní organizace – členové nejsou vlády států nebo státy – Greenpeace, COPRI, Člověk v tísni
2. NGO – mezinárodní vládní organizace – členové jsou vlády států nebo státy – EU, NATO
3. Hybridní organizace – Mezinárodní výbor červeného kříže – členové jsou státy i nestátní aktéři

Charakter MO – uskupení vzniklé na základě dohody, mají zakládající status (charta, pakt) čímž jsou to právní entity, mají vlastní orgány+rozpočet, +úředníci+sankční opatření

MR – NAFTA, CEFTA, MERCOSUR, GATT
- nemají něco co vytváří konkrétní členství – zakládající dokument
- nemají systém vlastních orgánů žádní úředníci co dohlíží na naplňování cílů
- je to dohoda s cíli a závazky, které plní ty jednotlivé státy, chybí tu sankční mechanismy. Režim funguje po tu dobu, dokud účastníci dobrovolně naplňují cíle toho režimu.
- Nemusí být vždy formální režimy – všichni dodržují určité pravidlo bez závazků, protože to je pro ně výhodné (velvyslanci ve středověku – nezabijí ho, přijmou ho, on bude přenášet názory. Funguje od roku 1815 bez pravidel – Vídeňský kongres stanovuje, jaké povinnosti má hostící stát a udává diplomatické šarže)
- 1961 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích – na ambasádu nesmí vstoupit místní policie atd.
- u MR funguje i peacekeeping – dohoda mezi státy OSN, kapitola 6 a ½ - neexistuje formálně

M. konvence – ještě volnější než MR, mají formální i neformální tvar, je to výraz existence systémových norem a pravidel, kdy to účastníci mohou dodržovat a nemusí
Př. Konvence o právech dítěte
Všeobecná deklarace lidských práv


Rwanda – peacekeepingové mise tam přišly pozdě
RB – 1965 zvýšení aby tam byly reprezentovány ostatní kontinenty
Hospodářská a sociální rada – také proběhlo zvýšení, na počátku 18 členů, dnes 52 voleni VS
Vnější cíle – peacekeeping největší změny placeny z dobrovolných příspěvků členských států
Oblast rozvoje a podpory rozvoje – souvisí s dekolonizací
1956 vzniká rozvojový program OSN – UNDP
Konference OSN v obchodu a rozvoji UNCTAD – jako příklad, že těch programů je víc
Millenium development coast


Konflikt a řešení – Butrus Butrus Gálí – reforma pro mír, OSN se má soustředit na předcházení konfliktu.
Proces Kymberlai – konflikty hlavně v Africe, bojující frakce mají finance, které plynou z černého obchodu s diamanty. Ten program právě registruje ty diamanty a snaží se tím zabránit černému obchodu. Podepsalo 85% vývozců. 45 zemí.
(ropný průmysl v Sudánu ovládá Čína, proto se na ně neuvalily sankce)
Realisté – MO neexistuje, je to odraz zájmů jednotlivých států a prodloužená ruka těch bohatých
Liberálové – státy poznávají že fungování MO přináší všem prospěch a snižují náklady, proto tam ty státy chodí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f62c1657bb5.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
MO_prednasky.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse