Mezinárodní vztahy


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce se zabývá charakteristikou základních světových organizací. Také obsahuje úvod do mezinárodních vztahů a další důležité světové organizace a vyjmenovává co je jejich posláním.

Obsah

1.
Úvod do mezinárodních vztahů
2.
OSN
3.
NATO
4.
Mezinárodní trestní soud
5.
Organizace (cca dalších 25)

Úryvek

"a) v širokém slova smyslu: vztahy mezi různými subjekty v oblasti ekonomické, politické, vojenské, kulturní, vědecko-informační, sportovní, aj.
b) v užším slova smyslu: vztahy povahy politické či vojensko-politické, jež souvisejí s uplatňováním a prosazováním mocenských zájmů mezi státy
ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ZAHRANIČNÍ POLITIKY
• diplomacie
- umění, věda a jednání mezi zástupci jednotlivých států
- vyjednávání, reprezentace, informování o své či hostitelské zemi
- velvyslanci, vyslanci, prezidenti, chargé d´affaires (dočasný zástupce)
• ideologické nástroje
- úloha masmédií
• ekonomické prostředky
- celní politika, bojkot, embargo (zákaz dovozu)
• mediace
- prostředkování smíru (např. zarazit válečné konflikty)
• arbitráž (druh soudu)
- smírčí soud (závazné opatření)
• vojenský konflikt (př.: USA v Iráku)
• mezinárodní terorismus (nátlak na státy, aby propustily zajatce)
DOHODY MEZI STÁTY
• deklarace
- mají pouze nezávazný charakter, slouží k vyjádření záměru
• smlouvy (právně závazné)
1. bilaterální (2 subjekty)
2. multilaterální (více subjektů)
ODHADY BUDOUCÍHO VÝVOJE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
1. multipolarita (rozpad dvou pólů)
2. propast mezi severem a jihem – jiná ekonomická základna severu a jihu = uprchlíci proudí do Evropy, která je odmítá, přinášejí jinou kulturu
3. integrace (spojovat se, např. EU) + další snahy o propojování ekonomik a států
4. globalizace (propojování ekonomiky a kultury): obrovský tlak na další propojování
5. pokles významu mezinárodních organizací (hlavně OSN)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52bea831c9a62.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_vztahy.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse