Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Základy společenských věd (Politologie): Státoprávní uspořádání - výukový list 29/38

Přehledný výukový list seznamuje se státoprávním uspořádáním České republiky. Charakterizuje moc zákonodární a výkonnou, územní samosprávu i legislati... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

217x

Základy společenských věd (Filozofie): Počátky filozofie - výukový list 1/38

Přehledný výukový list srozumitelně a systematicky objasňuje základy filozofie. Podává její vymezení a rozděluje její disciplíny, které pak blíže popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

204x

Základy společenských věd (Filozofie): Pozitivismus a novopozitivismus - výukový list 12/38

Přehledný výukový list systematicky shrnuje myšlení pozitivismu a novopozitivismu. Seznamuje s rysy a vývojem směrů a jejich představiteli. Výklad je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

196x

Základy společenských věd (Psychologie): Učení, vůle a konflikty - výukový list 20/39

Přehledný výukový list systematicky zpracovává téma učení, vůle a konfliktů. Seznamuje s typy, metodami či fázemi učení, fázemi volního jednání a možn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

150x

Základy společenských věd (Psychologie): Temperament, emoce, city - výukový list 22/38

Přehledný výukový list probírá středoškolské učivo psychologie v oblasti temperamentu a citů. Vymezuje temperament a předkládá jeho typologie a poté c... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

146x

Základy společenských věd (Filozofie): Platón a Aristoteles - výukový list 4/38

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem uvádí do filozofického myšlení Platóna a Aristotela. Představuje jejich učení v různých oblastech a klíč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

139x

Vývojová období v lidském životě

Přehledná práce se podrobně zabývá vývojovými stádii v lidském životě. Po obecném úvodu o parametrech a faktorech vývoje blíže pohlíží na jednotlivá o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

134x

Základy společenských věd (Filozofie): Fenomenologie, vitalismus a hermeneutika - výukový list 14/38

Přehledný výukový list systematicky postihuje středoškolské učivo fenomenologie, vitalismu a hermeneutiky. Jednotlivé směry charakterizuje a seznamuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

134x

Politologie: předmět, disciplíny, metody, příbuzné obory

Práce stručně seznamuje s významem termínu politologie a uvádí její předmět, hlavní disciplíny, metody i příbuzné obory. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

131x

Základy společenských věd (Filozofie): Francouzské osvícenství, Immanuel Kant - výukový list 10/38

Přehledný výukový list systematicky shrnuje myšlení francouzského osvícenství a jeho představitelů a filosofické dílo Immanuela Kanta. Výklad je dopln... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

130x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]