Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Základy společenských věd (Politologie): Státoprávní uspořádání - výukový list 29/38

Přehledný výukový list seznamuje se státoprávním uspořádáním České republiky. Charakterizuje moc zákonodární a výkonnou, územní samosprávu i legislati... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

113x

Základy společenských věd (Filozofie): Pozitivismus a novopozitivismus - výukový list 12/38

Přehledný výukový list systematicky shrnuje myšlení pozitivismu a novopozitivismu. Seznamuje s rysy a vývojem směrů a jejich představiteli. Výklad je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

89x

Základy společenských věd (Filozofie): Počátky filozofie - výukový list 1/38

Přehledný výukový list srozumitelně a systematicky objasňuje základy filozofie. Podává její vymezení a rozděluje její disciplíny, které pak blíže popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

87x

Základy společenských věd (Psychologie): Motivační a výkonové vlastnosti - výukový list 21/38

Přehledný výukový list srozumitelně shrnuje středoškolské učivo psychologie týkající se motivačních a výkonových vlastností. Vhodné jak pro opakování,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

65x

Základy společenských věd (Filozofie): Fenomenologie, vitalismus a hermeneutika - výukový list 14/38

Přehledný výukový list systematicky postihuje středoškolské učivo fenomenologie, vitalismu a hermeneutiky. Jednotlivé směry charakterizuje a seznamuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

59x

Základy společenských věd (Psychologie): Temperament, emoce, city - výukový list 22/38

Přehledný výukový list probírá středoškolské učivo psychologie v oblasti temperamentu a citů. Vymezuje temperament a předkládá jeho typologie a poté c... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

58x

Základy společenských věd (Filozofie): Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche - výukový list 13/38

Přehledný výukový list seznamuje s filozofií iracionalistů A. Schopenhauera, S. Kierkegaard a F. Nietzscheho. Výklad je doplněn citáty. Vhodné jak pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

57x

Základy společenských věd (Filozofie): Antičtí atomisté, sofisté a Sokrates - výukový list 3/38

Přehledný výukový list srozumitelně a systematicky přibližuje myšlení antických atomistů, sofistů a Sokrata. Výklad je doplněn citáty. Vhodné jak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

55x

Vývojová období v lidském životě

Přehledná práce se podrobně zabývá vývojovými stádii v lidském životě. Po obecném úvodu o parametrech a faktorech vývoje blíže pohlíží na jednotlivá o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

53x

Základy společenských věd (Filozofie): Renesance a humanismus, počátky novověké vědy - výukový list 7/38

Přehledný výukový list srozumitelnou formu přibližuje myšlenkové klima renesance a humanismu a poté postihuje dobovou filozofii, politickou filozofii ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

51x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]