Mezopotámie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce se stručně zabývá tématem Mezopotámie.

Obsah

1.
Mezopotámie
2.
Kultura v Mezopotámii

Úryvek

"KULTURA V MEZOPOTÁMII
Náboženství:
o stovky božstev (An –nebe, Ninchursag – matka všeho živého, Enlil – země, osud, Sin – měsíc, Utu – Slunce, spravedlnost, Nimurd – válka, lov, Enki – voda, moudrost)
o chrámy – trojlodní, na vysokých terasách, zikkaruty (babylonská věž)
Písmo:
o první písmo – Sumerové = pro hospodářské a úřední účely
o kalkuly – známky z hlíny k počítání předmětů
o klínopis (4 tisíciletí př. n. l.)
Literatura:
o nejstarší – hymny
o modlitby a zaříkání, báje, pověsti, eposy (o Galimešovi), vědecké spisy, ponaučení, zamyšlení, sumerský královský seznam
Vzdělanost a věda:
o Písařské školy – čtení, psaní, zeměpis, matematika, gramatika, zpěv, hudba
o Dvoj- i trojjazyčné slovníky (sumersko-akkadské, chetitsko-akkadské aj.)
o Matematika: sčítání, násobení, dělení, odčítání, mocniny, odmocniny, zlomky, rovnice, plocha, objem, geometrické úlohy
o Měření času: sluneční, vodní hodiny, solární a lunární cyklus (rok 354 dnů, 12 měsíců po 29 a 30 dnech)
o Zjištěna oběžná dráha Měsíce, kdy dojde k zatmění Slunce a zatmění Měsíce"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5256d02aa97e8.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mezopotamie.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse