Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Michail Kerrigan: Ilustrované dějiny světa: Zlatý věk Evropy 1648–1773

Michail Kerrigan: Ilustrované dějiny světa: Zlatý věk Evropy 1648–1773


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje obsah jednotlivých částí knihy Ilustrované dějiny světa: Zlatý věk Evropy 1648–1773 včetně obrazové dokumentace či rejstříku.

Obsah

1.
Michail Kerrigan: Ilustrované dějiny světa: Zlatý věk Evropy 1648–1773

Úryvek

"Kniha je rozdělena na 6 částí, a to Evropa, Amerika, Atlantický obchod s otroky, Asie, Afrika a Oceánie. Mimo kapitoly Atlantický obchod s otroky, jsou všechny zbývající kapitoly v rozsahu cca 30 - 50 stran. Zbývající kapitola je rozvržena na cca 12 stranách.

Na začátku knihy je umístěna časová osa v rozsahu tří stran. Časová osa je umístěna na přední i zadní straně trojlistu. Jsou zde uvedena některá historická data 17. až 18. století s Evropou, Amerikou, Afrikou, Asií a Oceánií.

Kapitola Evropa se zabývá historickým vývojem v několika evropských zemích, např. ve Francii, Švédsku, Itálii až po Španělsko. Začíná na straně 4 a končí na straně 65. Kapitola Amerika se zabývá hlavně expanzivními tendencemi, objevitelskými cestami a kolonizačními nároky evropských zemí, především Španělska, Francie a Anglie. Je všeobecně známé, že výpravy na tento kontinent byly velmi finančně náročné, ale také přinášely velké množství nových informací a materiálů. Tato část knihy se rozkládá na stranách 66 až 106. Kapitola Asie rozvádí historické děje hlavně v Japonsku, Číně, Jižní Indii nebo Indočíně. Doprovází čtenáře na stranách 116 až 148. Kapitola Afrika popisuje objevitelské cesty po africkém kontinentu, obchod s otroky, konflikt kultur „západních“ a „afrických“. Autoři rozvinuly obsah knihy na stranách 148 až 176. Kapitola Oceánie rozvádí objevitelské a koloniální cesty po oceánském území (nejčastěji se jedná např. Austrálie, nejbližší ostrovy). Začátek poslední části knihy autoři zařadili na stranu 176.

Obrazová dokumentace doprovází celou knihou. Jedná se především o fotografie, historické obrazy, kresby, sochy apod. Informační boxy uvádějí detailnější informace, které dále rozvíjejí děj určité části kapitoly.

Rejstřík je umístěn na konci knihy. Jsou zde seřazeny podle abecedy pojmy související s obsahem knihy i s uvedením stran, na kterých se nejčastěji vyskytují. Poděkování, stejně jako rejstřík, je taktéž zařazeno na konec knihy. Autoři zde písemnou formou děkují svým spolupracovníkům a přispěvatelům do knihy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d369c5e240.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Kerrigan_Ilustrovane_dejiny_sveta.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse