Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Migréna u dospělých

Migréna u dospělých

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi kvalitně a rozsáhle zpracovaná práce, která podrobně popisuje základní definici migrény, její vývoj, epidemiologii, patofyziologii a klasifikaci. Další část je věnována klinickému obrazu mingrenózního záchvatu a diagnostice migrény. Dále se zabývá jednotlivými typy a variantami této nemoci a uvádí ji do souvislosti s hladinou ženských hormonů v těle. Závěr rozsáhle vyjmenovává jednotlivé spouštěcí faktory.

Obsah

Úvod
1.1.
Historie
1.2.
Definice migrény
1.3.
Epidemiologie migrény
1.4.
Patofyziologie migrény
1.4.1.
Vaskulární teorie
1.4.2.
Humorální teorie
1.4.3.
Destičková teorie
1.4.4.
Neurogenní teorie
1.5.
Klasifikace
1.5.1.
Klasifikace bolestí hlavy podle IHS
1.5.2.
Klasifikace dle WHO (MKN-10)
1.6.
Klinický obraz migrenózního záchvatu
1.6.1.
Prodromy
1.6.2.
Aura
1.6.3.
Fáze bolesti
1.6.4.
Doprovodné příznaky
1.6.5.
Pozáchvatová fáze
1.7.
Diagnostika migrény
1.7.1.
Anamnéza
1.7.1.1.
Diagnostická kritéria
1.7.2.
Klinické vyšetření
1.7.3.
Konziliární a pomocná vyšetření
1.7.4.
Diferenciální diagnostika
1.8.
Typy a varianty migrény
1.8.1.
Familiární hemiplegická migréna
1.8.2.
Baziliární migréna
1.8.3.
Aura bez bolesti hlavy
1.8.4.
Migréna s akutním začátkem aury
1.8.5.
Oftamloplegická migréna
1.8.6.
Retinální migréna
1.8.7.
Komplikace migrény
1.9.
Migréna a ženské pohlavní hormony
1.9.1.
Menstruační cyklus a migréna
1.9.2.
Gravidita a migréna
1.9.3.
Migréna a hormonální antikoncepce
1.9.4.
Vliv menopauzy a hormonální substituční léčby na migrénu
1.10.
Spouštěcí faktory migrény
1.10.1.
Psychosociální stres
1.10.2.
Změna počasí
1.10.3.
Spánek
1.10.4.
Únava a fyzická námaha
1.10.5.
Hladovění a dieta
1.10.6.
Senzorické podněty
1.10.7.
Fyzikální vlivy
1.10.8.
Alimentární faktory
1.10.9.
Léky
1.10.10.
Pohlavní hormony, menstruace
1.11.
Komorbidity migrény
1.12.
Terapie migrény
1.12.1.
Nemedikamentózní léčba
1.12.2.
Medikamentózní léčba
1.12.2.1.
Profylaktická léčba
1.12.2.2.
Akutní léčba migrény
1.12.2.2.1.
Léčba lehkého záchvatu
1.12.2.2.2.
Léčba střední migrény
1.12.2.2.3.
Léčba těžké migrény
1.13.
Život s migrénou
1.13.1.
Migréna a emoce
1.13.2.
Migréna versus rodina
1.13.3.
Migréna a sexuální intimita
1.13.4.
Migréna a ekonomický rozpočet, socioekonomické aspekty
1.13.5.
Migréna a profese
1.13.6.
Migréna a škola
1.14.
Klub Makovice
Seznam použitých zdrojů
Klíčová slova

Úryvek

“ 1.7 Diagnostika migrény
Pro diagnostiku migrény v postatě neexistuje žádný objektivní test, který by potvrdil předpo-kládanou diagnózu, zobrazovací metody ukazují fyziologický nález, ani elektroencefalografie nemá jasné výsledky. Určité změny jsou při vyšetření evokovaných potencionálů, pro dia-gnostiku je ale lze užít jen obtížně. (16)

1.7.1 Anamnéza
Základem pro určení diagnózy migrény je správně a podrobně sebraná anamnéza, což je ča-sově velmi náročné, ale nevyhnutelné (19). Vzhledem k familiárnímu výskytu tohoto one-mocnění je důležité pečlivě vyšetřit rodinnou anamnézu, ptát se nejen na rodiče, sourozence, ale i na prarodiče. Neméně důležitá je anamnéza osobní, tážeme se na prodělaná, přítomná onemocnění (možné komorbidity), dále na škodlivé návyky, důležité jsou i alergie. U žen se považuje za velmi významnou gynekologická anamnéza, například užívání antikoncepce. Pokud pacientka antikoncepci užívá, tážeme se na možnou provázanost s migrenózními zá-chvaty. Zjišťujeme, zda došlo ke změnám charakteru či intenzity cefalgií v závislosti na jejím nasazení, vysazení nebo změně preparátu. Ptáme se i na výskyt migrény v těhotenství, zjišťu-jeme návaznost na menstruační krvácení. (21)
MEDOVÁ (21) také uvádí, otázky, které by měl lékař pokládat pacientovi při vyšetřování paci-enta s bolestmi hlavy: Kdy se bolesti projevili poprvé, byly již v dětství? Vznikly v souvislosti s pubertou? Kde bolest začíná a kam se během záchvatu šíří? Jaký je charakter bolesti; boda-vá, tupá, tepavá? Čím se bolest zhoršuje, čím naopak zlepšuje? Vadí při záchvatu světlo, hluk, pachy (resp. vůně)? Je přítomna nausea? Zvracíte, pokud ano, zda od začátku nebo až po ho-dinách? aj.
Tyto otázky vychází z doporučení International Headache Society pro diagnostiku migrény a zařazení k jedné z variant podle klasifikace IHS. Upozorňuje na ně WABERŽINEK (39)

1.7.1.1 Diagnostická kritéria
Diagnostická kritéria migrény bez aury
A. Minimálně 5 záchvatů migrény splňující kritéria B – D.
B. Trvání jednotlivého záchvatu při nedostatečné léčbě či bez léčby 4 – 72 hodin.
C. Bolesti hlavy splňují alespoň 2 z následujících podmínek:
1. střední a velká intenzita (omezující či znemožňující běžné denní aktivity)
2. jednostranní lokalizace
3. pulzující charakter
4. akcentace fyzickou aktivitou
D. Přítomnost jednoho z následujících příznaků:
1. fonofobie, fotofobie
2. nevolnost nebo zvracení
E. Nebyla prokázána jiná organická příčina
Diagnostická kritéria migrény s aurou
A. Dva nebo více záchvatů migrény splňující kritéria pod B.
B. Alespoň 3 z následujících 4 kritérií
1. jeden nebo více symptomů aury, svědčí pro fokální kortikální či kmenovou dysfunkci
2. aspoň jeden symptom aury se rozvíjí postupně déle než 4 minuty, někdy více sympto-mů aury na sebe navazuje
3. žádný jednotlivý symptom aury netrvá déle než 60 minut, u více symptomů se tato doba příslušně prodlužuje
4. volný interval mezi aurou a bolestmi hlavy je kratší než 60 minut, bolesti přitom mo-hou začít před anebo během aury!
C. Byly vyloučeny sekundární typy bolesti hlavy.
Diagnostická kritéria pro migrénu s typickou aurou
A. Jsou splněna obecná kritéria migrény s aurou a všechna kritéria pod bodem
B. Jsou splněna obecná kritéria migrény s aurou a všechna kritéria pod bodem B
1. homonymní poruchy zraku
2. jednostranné parestézie anebo hypestézie
3. jednostranná slabost (hemiparéza)
4. afázie či jiné neklasifikovatelné poruchy řeči
Diagnostická kritéria migrény s akutní aurou
A. Jsou splněna kritéria migrény s aurou
B. Neurologické symptomy se rozvíjejí do 4 minut
C. Bolesti hlavy splňují aspoň dvě z následujících podmínek:
1. střední až velká intenzita (omezující či znemožňující běžné denní aktivity)
2. jednostranná lokalizace
3. pulzující charakter
4. akcentace fyzickou aktivitou
5. přítomnost aspoň jednoho z následujících příznaků:
6. fonofobie, fotofobie
7. nevolnost nebo zvracení
D. Musí být vyloučeny ložiskové kortikální a jiné cerebrální léze (zvláště tromboembolické tranzitorní ischemické ataky)

Diagnostická kritéria pro familiární hemiplegickou migrénu
Kritéria zařazení:
A. Jsou splněna kritéria pro migrénu s aurou
B. Aurou je hemiparéza různého stupně, někdy prolongovaná
C. Aspoň 1 příbuzný prvního stupně má stejné záchvaty"

Poznámka

Práce má velmi kvalitně zpracovaný poznámkový aparát a citace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11616
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse