Mikroekonomie - tahák


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento tahák obsahuje krátká stručná hesla z mikroekonomie. Neobsahuje podrobnější vysvětlení, je vhodný jen pro uživatele, kteří se v daném tématu orientují.

Obsah

1.
Definice
2.
Náklady příležitosti
2.1.
Poptávka - růst důchodu
2.2.
Elasticita
2.3.
Nabídka
3.
Daň.břemeno
3.1.
Přebytek spotřebitele
3.2.
Přebytek výrobce

Úryvek

"Definice, předpoklad,hypotéza,předpověd-dedukce.exogenní nezávislá, korelace = sys.vazby mezi proměnnými. alternativi, čeho se vzdám, mez.vel., pobídky,obě strany prospěch, trhy jsou zp.organizace eko.aktivity,vlády někdy zlepšit, žú závisi na produkci, mnoho peněz ceny vstoupají, volba mezi infl a nezam. absolutní-čas, schopnost vyrábět s použitím menšího objemu zdrojů. Komparativní - s nižšími náklady(sklon h.vm) SMĚNA ZÁVISÍ NA KOMP.V.
čas na výrobu jednotky max. denní produkce NÁKLADY PŘÍLEŽITOSTI
ryby chleba ryby chleba
Robinson 1 h 1/4 h 10 40, 4 ¼ x/4 + y = 10, x = y ⇒ x = y = 8
Pátek 1/4 h 1 h 40 10, ¼ 4 ."

Poznámka

Text obsahuje velké množství zkratek, které jej činí, spolu s chybějícím formátováním nepřehledným a nesrozumitelným. Celkový rozsah textu je půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb5dd2ebbcf3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Mikroekonomie_tahak.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse