Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Minulý čas průběhový

Minulý čas průběhový


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Graficky zpracované, jednostránkově vysvětlené použití minulého času průběhového s příklady.

Obsah

1.
Čtyři okruhy použití min. č. průběhového s jejich příklady

Úryvek

"Minulý průběhový
1) Zdůraznění doby: celý týden, 2 hodiny…
U krátkého děje (ptát se, kouřit…), vyjádření nechuti nebo opakovanosti děje.
(I learned all two hours; he is still smoking! )
2) Dva dlouhé děje cca vedle sebe a stejně dlouho
(While I was learning, my mum was cooking a diner)
3) Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub = dlouhý děj a v rámci něho krátký děj.
Dlouhý = min. průběhový
Krátký = min. prostý
(When I was cooking a diner, the phone rang)
Co jsi dělal ve středu? X Co jsi dělal celou středu?
Min. prostý X Min. průběhový

4) Maximální zdvořilost = se vší zdvořilostí bych se zeptal… = I was asking….
(Se vší zdvořilostí, můj králi, bych se zeptal, jestli bude královna doma = I was asking, my king, if the queen is home)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533990087aa63.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Minuly_prubehovy.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse