Seminarky.cz > Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Ulice: Řezníčkova 451

Město: Náchod

Typ školy:

Název Goodness Staženo

London - Maturitní otázka

Práce je zpracovaná jako maturitní otázka, která bohatě stačí na čtvrt hodiny. Vhodné doplnit vlastní prezentací o obrázky míst.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

723x

Evropská Unie

Práce obsahuje stručný přehled informací o Evropské Unii.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

352x

Kompletní elektrické pole - maturitní otázka

Práce je zpracována jako maturitní otázka. Je stručná, jasná, barevná na téma elektrické pole. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Fyzika

319x

El. proud v kapalinách a plynech

Práce je jasná, přehledná, barevná. Zpracovaná jako maturitní otázka, ale může sloužit i jako normální podklad ke studiu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Fyzika

303x

Laboratorní práce - Závislost doby kmitu kyvadla

Laboratorní práce, kde počítáme tíhové zrychlení ze závislosti doby kmitu kyvadla na jeho délce, hmotnosti a rozkmitu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Fyzika

276x

Elektrický náboj a Coulombův zákon

Práce je jasná a stručná, přehledně zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický náboj a Coulombův zákon. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Fyzika

238x

Vazba podmětu s infinitivem

Práce je stručná, jasná, barevná. Obsahuje vazby, které se na školách běžně neučí, ale v praktickém životě jsou nezbytné.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Angličtina

208x

Kompletní elektrický proud v kovech - maturitní otázka

Práce je stručná, jasná, barevná. Zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický proud v kovech, ale může sloužit i jako normální podklad ke stud... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Fyzika

194x

Termokamera

Práce obsahuje stručný referát na Termokameru, na základě čeho funguje, jak je konstruována.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Fyzika

175x

Laboratorní práce - Deformace pevného tělesa

Laboratorní práce, kde na základě naměřených hodnot jsou vypočteny relativní prodloužení a modul pružnosti.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Fyzika

113x
1  2  »