Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Miroslav Zítko: Kompenzační cvičení

Miroslav Zítko: Kompenzační cvičení


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje strukturu knihy Kompenzační cvičení, a popisuje stručný obsah jednotlivých kapitol.

Obsah

1.
O knize
2.
Kapitoly
2.1
Zdravotně orientovaná zdatnost
2.2
Držení těla
2.3
Posouzení pohyb aparátu, posturálních a fázických svalů
2.4
Základy správného cvičení: rozcvičení
2.5
Cvičení kloubně mobilizační
2.6
Cvičení protahovací-strečink
2.7
Cvičení posilovací
2.8
Cvičení dolních končetin, včetně klenby nožní
2.9
Cvičení horních končetin a pletence ramenního
2.10
Cvičení břišního svalstva
2.11
Cvičení svalstva mezilopatkového a fixátorů lopatek
2.12
Cvičení hýžďového svalstva
2.13
Soubor kompenzačních cviků

Úryvek

“ Obsahem této publikace, jak je patrné z názvu, jsou kompenzační cviky. Kniha však není zaměřena rodičům a vyučujícím TV, kteří pracují s dětmi se zdravotní skupinou 3, ačkoliv mnoho zde uváděných informací a cviků se dá ve velké míře uplatnit i při hodinách ZTV. Její určení se váže jak do oblasti prevence a nápravy malých odchylek od správného držení těla, tak i prevence důsledků hypokinézy.

Obsah je rozdělen do několika kapitol, ve kterých se autor zaměřuje na cvičení jednotlivých partií. Kromě popisu zásad cvičení, příčiny a následky oslabení nebo zkrácení, výchozích poloh a nedoporučených cviků je ke každé skupině cvičení přidán i bohatý zásobník cviků. A nyní blížeji k popisovaným kapitolám.

• Zdravotně orientovaná zdatnost

Zdravotně orientovaná zdatnost ovlivňuje zdrav. stav a působí preventivně na problémy spojené s hypokinézií. Řešení spatřuje v systému, jež nabídne: 2-3 hod školní TV, cvičení o přestávkách, doma a zájmovou činnost, min 2 hod. ZTV, volitelnou poh. činnost

• Držení těla

První diskuse o správnosti držení těla proběhla již na konci 19. století a tento palčivý problém přetrvává dodnes. Příčiny nesprávného držení nalezneme v nedostatku pohybu a nízké fyz. zdatnosti. Vzhledem k faktu, že držení těla se vyvíjí s vývojem člověka a hlavně dle jeho aktivit, dnes ve velké míře, sedavého charakteru skloubeného s nedostatkem pohybu bychom měli dodržovat tyto zásady: dlouhotrvající stoj přetěžuje, při sedu používat vzpřímeny sed a vhodnou sedací plochu, váhu rozložit do středu oporné"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tvx0007.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zitko_kompenzac_cvic.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse