Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Mladší doba kamenná: neolit

Mladší doba kamenná: neolit


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje mladší dobu kamennou, období neolitu.

Obsah

1.
Neolitická revoluce
2.
Počátky zemědělství
3.
Další novinky
4.
Neolitická kolonizace
5.
České země
6.
Data

Úryvek

"Změna ve způsobu hospodaření po objevu zemědělství lze považovat za jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách lidstva (oblasti Předního východu, Dálný východ, Střední Amerika a sever Jižní Ameriky).
Neolitická revoluce = kvalitativní změny nastupující mladší doby kamenné

Počátky zemědělství:
- Nové plodiny (pšenice, ječmen – trvanlivá zrnka); malá obilná políčka (předem zvolená, dobře zavlažená poloha)
- Stáda ovcí, koz, gazel, antilop – na maso; kozy, ovce se zdomácňovaly (domestikace)
Další novinky:
- První pevné příbytky, používání cihel ze sušené hlíny = vepřovic
- Vypálené hliněné nádoby, opsidián (přírodní sopečné sklo), srpy, hlazené nebo broušené nástroje, ruční kamenné dvoudílné mlýnky, vertikální stavy
Neolitická kolonizace:
- Nárůst počtu obyvatelstva, zahájena kolonizace do všech stran
České země v mladší době kamenné:
- Kolem roku 5500 př.n.l. – první zemědělci ve střední Evropě (lid kultury s lineární keramikou)
- Vesnice 6-10 domů, kde bydlely asi 3 rodiny, rodiny byly navzájem příbuzné"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525a65f029360.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Neolit.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse