Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mladší dospělost - esej

Mladší dospělost - esej


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o seminární práci z vývojové psychologie na téma mladší dospělost (20 - 35 let). Popsány jsou její jednotlivé vývojové stupně, dále pak modely posouzení a případně rozdílnost v míře dospělosti jedince.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlavní charakteristika
3.
Modely přístupu ke studiu
a) Model zákonitých "normativních" krize
b) Model "načasování životních událostí"
4.
Znaky dosažení dospělosti
5.
Různá míra dospělosti
6.
Závěr

Úryvek

" Vývojové (evoluční) změny a postupné stárnutí představují kontinuální změny, jejichž rozčlenění je vždy do jisté míry libovolné. To platí dvojnásob pro dospělost, kde nenacházíme tak výrazné mezníky rozdělující jednotlivé vývojové etapy jako v dětství a dospívání (snad s výjimkou menopauzy).
V této práci se budu věnovat pouze časné dospělosti (zhruba 20 – 30 let), která je přechodným obdobím mezi adolescencí a plnou dospělostí. Dospělost je vymezena třemi kritérii: věk, převzetí určitých vývojových úkolů a dosažení určitého stupně osobní zralosti.
Hlavní charakteristika této vývojové etapy je obvykle uváděna takto: upevnění identity dospělého, identifikace s rolí dospělého, produktivní orientace, upřesnění osobních cílů, nezávislost na rodičích, hledání partnera, zakládání vlastní rodiny, volba povolání a postupné získávání odpovědnosti v profesi.
Je ovšem jasné, že podobné charakteristiky „průměrného“ jedince jsou skutečně jenom povšechné popisy, které stírají převažující individuální rozdíly. V současnosti existují dva základní teoretické postupy ke studiu vývoje člověka v dospělosti:
- model zákonitých „normativních“ krizí předpokládá, že v ní sleduje i v dospělosti zákonitou sekvenci sociálních a emočních změn. Existuje tedy určitý daný, obecně platný „základní plán“ lidského vývoje, který je sice v různých sociálních podmínkách a za různých okolností realizován individuálně velmi rozličným způsobem, ale žádná z jeho etap nemůže být vynechána či přeskočena. Člověk musí splnit na své životní cestě řadu vývojových úkolů, aby mohl úspěšně projít celým životem. Jednotlivé vývojové úkoly na sebe navazují a v případě jejich nesplnění je další vývoj člověka narušen či vážně ohrožen."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475c2d086462d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mladsi_dospelost.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse