Mluvnice


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin českého jazyka. Práce je zaměřena na slovní druhy, skladbu, slovní zásobu a její obohacování, nauku o tvoření slov a věty podle postoje mluvčího.

Obsah

1.
Slovní druhy
2.
Skladba
3.
Slovní zásoba a její obohacování
4.
Nauka o tvoření slov
5.
Věty podle postoje mluvčího

Úryvek

"PODSTATNÁ JMÉNA
Substantiva
• Dělení:
1. Obecná – spisovatel, pes, studen…
2. Vlastní - Karel Čapek, Martin, Žeryk….
3. Konkrétní – dítě, židle, Martin, pes…
4. Abstraktní – smutek, radost, láska…
5. Látková – označují konkrétní materiál, většinou v jedn. č., pokud v mn.č. označují druhy: mouka, písek, beton…
6. Hromadná – vždycky v jed. č. ale označují větší počet jedinců: mládež, drůbež…
7. Pomnožná – (plural tantum) tvar pouze mn. č., i když je to jeden předmět: kalhoty, tepláky, spalničky, ústa, Dušičky, narozeniny, Vánoce…"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca sedmi stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x575f1c537c93c.zip (1431 kB)
Nezabalený formát:
mluvnice.doc (1627 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse