Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mnohočleny: rozklad na součin

Mnohočleny: rozklad na součin


Kategorie: Matematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje příklady s výsledky k procvičování rozkladu mnohočlenů na součin. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Rozklad pomocí vzorců
2.
Rozklad pomocí vytýkání

Úryvek

"1) Rozklad pomocí vzorců

2
#1: (x - 2) - 9

#2: (x + 1)•(x - 5)

2
#3: 4•(x - 2) - 9

#4: (2•x - 1)•(2•x - 7)

2 2
#5: (a + b) - (a - b)

#6: 4•a•b

2 2
#7: 81•a - 16•(2•a - 3)

#8: (a + 12)•(17•a - 12)

2
#9: 2•a - 9

#10: (√2•a + 3)•(√2•a - 3)

2
#11: 2•a - 3

#12: (√2•a + √3)•(√2•a - √3)

2
#13: a - 2

#14: (a + √2)•(a - √2)

4
#15: a - 16

2
#16: (a + 2)•(a - 2)•(a + 4)

3
#17: 27•a - 8

2
#18: (3•a - 2)•(9•a + 6•a + 4)

3
#19: x + 125

2
#20: (x + 5)•(x - 5•x + 25)

2 2
#21: 5•x - 20•y

#22: 5•(x + 2•y)•(x - 2•y)

3 3
#23: x •y - x•y

#24: x•y•(x + y)•(x - y)"

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522f2ddecf7fc.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Mnohocleny_rozklad_na_soucin.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse