Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modální logika a Leibniz

Modální logika a Leibniz


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: práce pojednává o „modálních“ počtech, tedy axiom nutného a nezbytného, jejich významu a zacházení s nimi. práce operuje s pojmy jako Peano-Russellova výroková logika, posteriori, pravda a skutečnost, princip non-kontradikce. Mezi zmíněná jména patří Lewis, Hughes, Cresswell, Chellas, Mercer, Wittgenstein.
Obsah:
1. Obsah
2. „Modální“ počty
3. Leibniz a možné světa
4 Použitá literatura
Úryvek z práce:
"Leibniz poskytuje celistvou teorii z univerzálních tvrzení pro všechny kladné výroky. Jestliže subjekt tvrzení je písmeno nebo číselný člen, mnoho predikátů je konečně obsaženo v subjektu. Pravdy téhož druhu jsou Pravdy o Příčině. Člověk je může poznat a priori, což je možné pro osobu, aby analyticky rozvinula konečné množství predikátů v subjektu v konečném čase. Nicméně, jestliže subjekt tvrzení je samostatný nebo jednotlivý, máme nekonečně mnoho predikátů objevujících se v subjektu. Takový výrok nemůže být jasně uchopen lidskou existencí, zcela rozpoznán. Může být částečně poznán a posteriori. Z lidského hlediska, nekompletní a zmatené vize, přípustného monádě, máme dva druhy výroků – Pravdy o Příčině a Pravdy o Skutečnosti. Nicméně, Bůh je zde jen druh tvrzení, které je ve všech predikátových tvrzeních obsaženo v subjektu. Zdali to znamená konečně nebo nekonečně mnoho z nich, je ve všech případech stejný Bůh. Z božského hlediska je zde jen jedna pravda. Lež je lidské selhání, nezaviněné záměnou mezi tvrzením a závažným stavem událostí, ale pouze matením..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ca72c7f0cdc.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Modalni_logika.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse