Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Model ze svařovacího drátu - kostka

Model ze svařovacího drátu - kostka


Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Tato práce se zabývá modelem kostky ze svařovacího drátu. V jednotlivých krocích popisuje výrobu krychle o délce strany 6 cm. Práce je využitelná pro výuku praktických činností ve vyšších ročnících 2.stupně ZŠ.

Obsah

1.
Pracovní postup
2.
Technický nákres modelu

Úryvek

"1. Dostaneme každý 1 svařovací drát, který nejprve ohneme do základního tvaru obvodu kostky, tak, abychom z jednoho kusu vytvořili pokud možno co nejvíce stěn této krychle.
2. Poté konec drátu odřežeme, a ze zbytku drátu ohýbáme další části kostky, které pak k sobě navzájem připájíme. Vždy se snažíme, abychom pájených spojů museli použít co možná nejméně."

Poznámka

Skládá se z tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: techx0008.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Model_ze_svarovaciho_dratu.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse