Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moderní komunikační techniky a vzdělávání dospělých

Moderní komunikační techniky a vzdělávání dospělých


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje různé možnosti využití moderních technologií v rámci vzdělávání distančního nebo přes internet hlavně v oblasti vzdělávání dospělých.

Obsah

1.
Úvod
2.
Distanční vzdělávání
3.
Internet a vzdělávání
3.1
Možnost e-learningu
3.2
Podmínky pro vzdělávání
4.
Závěr

Úryvek

"3.1 Možnost e-learningu
Termín e-learning se začal objevovat zhruba před osmi lety, kdy začaly na internetu vznikat první vzdělávací portály, jako je např. Click2Learn nebo eCollege. Příznivce si tato forma vzdělávání získala velice rychle právě díky tomu, že si veškerý čas věnovaný studiu řídí vzdělávaný sám. E-learning se proto jeví jako ideální forma pro distanční vzdělávání. V současné době většina univerzit využívá možnosti elektronického zpracování textů, tabulek, cvičení a testů, které prostřednictvím e-learningového portálu zprostředkovává svým studentům. E-learning nabízí studentům zatím do současné doby netušené možnosti. Určitě nejvýraznější je časová úspora, student totiž nemusí školu fyzicky navštěvovat, čímž odpadá zejména časově náročné dojíždění. Časový rozvrh si studenti upravují podle svých možností. Komunikace s vyučujícím se uskutečňuje prostřednictvím elektronické pošty, v rámci e-learningového portálu nebo pomocí živého audiovizuálního přenosu pomocí speciálního programového vybavení. (dostupné na http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull07_108.htm)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47dea75f99cc1.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Andragogika_a_technologie.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse