Moliére: Lakomec

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Vyškov

Charakteristika: Práce představuje detailně zpracovaný rozbor Moliérovy komedie Lakomec. Obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. Součástí je také analýza vypravěčských postupů, větné skladby, použitého jazyka i funkcí díla. Podle požadavků k nové maturitě je text doplněn o okolnosti vzniku díla, profil autora a představení jeho současníků a pokračovatelů.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Obsah
3.
Postavy
4.
Vypravěč, autorský přístup a záměr
5.
Syntax
6.
Jazyk
7.
Funkce díla
8.
Okolnosti vzniku díla, autobiografické prvky
9.
Autor a tvorba
10.
Současníci a pokračovatelé

Úryvek

"Ke všemu zmatku přichází ještě pan Anselm, muž, kterého Harpagon vybral pro svou dceru Elišku jako ženicha. Lakomec chce u něj najít zastání, aby mu potom nemusel dávat finanční náhradu za to, že si jej Eliška nakonec nevezme. Valér začíná chápat obvinění, které bylo proti němu vzneseno, a proto se začíná bránit. To ale Harpagona ještě víc rozhněvá a ten ho označuje za podvodníka.
Když se Valér dostane k tomu, že pochází z Neapole a že mu celé město může dosvědčit, kdo vlastně je, zpozorní Anselm, který do té chvíle zůstával v pozadí. I on totiž podle svých slov Neapol velmi dobře zná a může tak lehce poznat mladíkovu lest. Valér tak začne vyprávět o hraběti Tomášovi d`Alburci a že to je prý jeho otec. Anselm mu ale nevěří, protože ví, že tento muž s celou rodinou zahynul na moři při odchodu do vyhnanství. Na to ale Valér namítá, že jeho, syna hraběte, a sluhu zachránila španělská loď, jejíž kapitán se stal pěstounem chlapce. Podle svých slov se teď vydal do Paříže, aby našel svého pravého otce, o kterém se nedávno dověděl, že přežil.
Anselm stále nemůže příběhu uvěřit, ale v tom promluví Mariana, která může celý příběh dosvědčit. A tak se ukáže, že Anselm, který si musel změnit jméno kvůli pronásledovatelům, je otec Mariany a Valéra. Když tuto skutečnost pochopí také Harpagon, rozhodne se, že zažaluje Anselma, aby mu vrátil ukradených třicet tisíc.
V závěrečném výstupu přichází Kleant, aby s Harpagonem vyjednával o navrácení jeho truhlice, kterou mu ukradl sluha Čipera. Požaduje, aby svolil k jeho sňatku s Marianou. Lakomec vidí, že jinak peníze už neuvidí, a tak souhlasí, i když odmítá svatbu zaplatit. To ale nevadí, protože Anselm je bohatý a na rozdíl od něj lakomý není, takže je ochotný, oběma svým dětem obřad zafinancovat. Harpagon vycítí příležitost a nakonec Anselm platí i jeho výdaje spojené s vyšetřováním krádeže.

Postavy:
 Harpagon má charakter lakomce z měšťanských vrstev. Jeho vztah k penězům ovlivňuje jeho vystupování a chování vůči ostatním lidem. Nejvíce si logicky cení peněz, ty se nezdráhá získávat lichvou a jinými nezákonnými způsoby. Zároveň ale úzkostlivě šetří výdaji na domácnosti i na své děti, které jsou nuceny se o své potřeby starat samy. Do role záporné postavy ho staví ale také to, že je ochoten svá pravidla porušit, pokud se jedná o jeho sňatek s mladou dívkou bez věna, do které se zamiloval jeho syn.
 Kleant je syn lakotného Harpagona, který je zvyklý se o sebe starat sám i za cenu toho, že se musí zadlužit. Vášnivě se zamiluje do chudé dívky, o které ví, že otec mu nedovolí oženit se s ní, a proto je ochoten s ní uprchnout, což svědčí o jeho zbrklosti, i když se nedá říct, že by byl úplně nerozvážný.
 Eliška je Harpagonova dcera. Představuje charakter mladé, nevinné, ctnostné dívky, která trpí ztrátou matky a bezcitným chováním svého otce. Vůči těmto vlivům totiž není schopná tak dobře vzdorovat jako její bratr. Ale i přesto má Harpagona upřímně ráda, podle Kleanta má na něj snad i nějaký vliv. Přesto se bez jeho vědomí zasnoubí s Valérem, kterého miluje a chce si ho vzít. V příběhu, je vyjádřena i její závislost na mužích – její bezbřehá odevzdanost otci, pasivita v řešení problému případného sňatku, kdy ze začátku nechává vše v režii svého milého Valéra, teprve kdy už jí hrozí, že bude proti své vůli provdána za staršího muže, tak se Harpagonovi pokusí vzepřít.
 Valér pochází z rodiny kapitána lodi, kterou však opouští, aby našel otce, o kterém si myslel, že zemřel. Tak se dostane do Paříže, kde by podle jeho informací měl žít, a seznámí se tu s Eliškou, do které se zamiluje. Protože ale chápe, že její otec se sňatkem souhlasit nebude, využije příležitosti a nechá se u Harpagona zaměstnat jako správce domu, aby mu mohl pochlebovat a dostat se mu pod kůži. A tak se stane, že jeho postava má ve hře dvě tváře – úlisného podlézavého správce a rozumného mladého muže, který je ochoten obětovat se své lásce. Ve své druhé, pravé podobě se pak blíží k postavě Kleanta.
 Mariana se svým charakterem podobá Elišce svojí morální čistotou a schopností obětovat se pro druhé, zde jsou snad tyto vlastnosti i více patrné. Do dané pařížské čtvrti se přestěhovala teprve nedávno se svou nemocnou matkou, o kterou se musí starat a zároveň zajišťovat oběma obživu. I kvůli tomu je ochotná svolit se sňatkem s Harpagonem, kterého v životě neviděla, aby měla maminka lepší život.
 Anselm je postava bohatého muže, jehož vlastnosti i životní osud kontrastují s povahou Harpagona. Při útěku do vyhnanství přišel o své dvě děti, což způsobilo, že si nese v duši smutek. Snad i proto ví, že peníze nejsou nade vše důležité a nelpí tolik na nich. Je dobrosrdečný, vstřícný, duševně vyrovnaný – i když byl připravený na to, že se ožení s Eliškou, když se dovídá, že miluje jiného, nezdráhá se zrušení dohody.
 Frosina je opakem charakterů Elišky a Mariany. Pochází z městské chudiny (Mariana sice není bohatá, ale původem je dcera hraběte), čemuž odpovídají i její mravy – mistrně se přizpůsobuje dané situaci podle toho, jak se jí to zrovna hodí (Harpagonovi chce zajistit manželku, všemožně mu lichotí, protože si myslí, že by jí mohl finančně zajistit). Je pohotovější a veselejší než další dívky v příběhu, její postava není tak odkázána na to, co dělají ostatní. "

Poznámka

Důležité informace jsou v textu tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse