MozekKategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin biologie o mozku popisují části a funkce tohoto orgánu a věnují se také spánku i jeho poruchám.

Obsah

1.
Jak vypadá mozek a kde ho najdeme
2.
Části mozku
3.
Neuron
4.
Činnost mozku
5.
Dětský mozek
6.
Mozek a energie
7.
Funkce mozku
8.
Zadní mozek
9.
Střední mozek
10.
Přední mozek
11.
Prodloužená mícha
12.
Varolův most
12.
Funkce mostu
13.
Mozeček
13.
Na čem se mozeček podílí?
14.
Koncový mozek
15.
Spánek
15.1.
Fáze spánku
15.1.1.
REM fáze
15.1.2.
NREM fáze
15.1.2.1.
Dělení NREM fáze
16.
Nespavost
16.
1. Příznaky
17.
Narkolepsie

Úryvek

"Mozek badatelé zkoumají už přes 150 let, ale právě poslední léta přinášejí stále čerstvé poznatky
 Přirovnávají ho k nasáklé houbě, která řídí vše, co člověk dělá. Mají pravdu v tom, že onu úžasnou mozkovou hmotu tvoří 78 % vody
 V poslední době se objevují hypotézy, že nemáme mozek jen jeden, ale hned tři
 je řídící a integrační orgán nervové soustavy. Obvykle se tento pojem používá pouze u obratlovců, ale může být použit i u nervových center některých složitějších bezobratlých
 Mozek je u vyšších obratlovců uložen v dutině lebeční
 Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí
 Mozek si můžeme představit jako šťavnatý grapefruit o hmotnosti – u dospělého člověka – cca 1500 g
 Je částí centrálního nervového systému, uloženou v lebeční dutině, která ho chrání před možným zraněním
 Mezi jeho několika částmi dominuje velký mozek (telencefalon). Umožňuje smyslové vnímání, myšlení a tělesný pohyb.
 Tvoří ho dvě asymetrické polokoule (hemisféry) s laloky - na povrchu mozku v kůře mozkové uvidíme výrazné rýhy a závity
 Dalšími částmi jsou mezimozek (diencefalon), střední mozek (mezencefalon) a mozeček. (Má na starosti podvědomé činnosti – hlavně koordinaci pohybu, rovnováhu).
 Vstupní signály zpracovává talamus, zatímco hypotalamus mj. zabezpečuje regulaci tělesné teploty. Nechybí ani Varolův most (zadní část zadního mozku) a prodloužená mícha (medulaa oblongata), která plynule přechází do míchy páteřní. Mozkový kmen spojuje zbytek mozku s míchou a obsahuje nervová centra, která řídí základní životní pochody (srdeční tep, dýchání…)."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či kurzívou.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5145a6d01725c.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Mozek.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse