Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Můj názor na stav životního prostředí v ČR

Můj názor na stav životního prostředí v ČR

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je zvyšování emisí skleníkových plynů. Autor se zastavuje nad obecnými pojmy „změna klimatu“ a „skleníkový efekt“. V další části se vrací do historie a představuje první zkoumání klimatických změn, aby později poukázal, v jaké míře se dnes lidé podílí na zvyšování produkce skleníkových plynů. Poté autor vyzdvihuje důležitost sledování emisí skleníkových plynů a varuje, že pokud lidé neomezí emise některých plynů, dojde k oteplování. Nakonec práce popisuje problémy, s nimiž se můžeme potýkat, pokud nedojde ke včasným a zásadním změnám v této oblasti.

Obsah

Úvod
1.
Změny klimatu
2.
Skleníkový efekt
3.
První zkoumání klimatických změn
4.
Emise skleníkových plynů
5.
Podíl lidské činnosti na skleníkových plynech
6.
Hrozící klimatické změny
6.1
Zvýšení mořské hladiny
6.2
Špatná dostupnost sladké vody
6.3
Negativní dopad na zemědělství a zásobování potravinami
6.4
Negativní dopad na přírodní ekosystémy
6.5
Negativní dopad na lidské zdraví
Závěr

Úryvek

„Změny klimatu známe z vlastní zkušenosti. Pokládáme je za samozřejmost, když mluvíme o létu jednou jako o vlhkém, jindy jako o suchém, zima může být mírná, chladná nebo větrná. Ovšem zvláště si všímáme extrémních situací a klimatických katastrof. Těch ani v současnosti neubývá, a tak se zdá, že skutečně dojde k naplnění předpovědí ze studie Evropské unie.
Termín "změna klimatu má v odborné literatuře několik významů. Obecně se pod změnou klimatu rozumí změna vyvolaná jakýmkoliv vnějším či vnitřním faktorem, včetně změn vyvolaných lidskou činností. Často se rozlišují tzv. přirozené změny klimatu a změny vyvolané lidskou činností (antropogenní změny).
V Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu se pod změnou klimatu rozumí změna vyvolaná přímo nebo nepřímo lidskou činností, a sice takovou, která vede ke změnám ve složení atmosféry v globálním měřítku a která představuje přídavek k přirozené proměnlivosti (variabilitě) klimatu ve srovnatelných časových obdobích.
Vědci ovšem také upozorňují, že hovořit o globálním oteplení je velké zjednodušení. To se totiž také projevuje ochlazováním některých oblastí. Například v USA je vůbec obtížné říct, zda tu dochází k oteplení či ochlazení - některé státy vykazují nárůst průměrných teplot asi o 0,5 stupně Celsia, jiné se mírně ochlazují. Klimatické změny jsou také jedním z důležitých problémových okruhů v politické agendě Evropské unie a jsou považovány za jedno z klíčových témat péče o životní prostředí. EU se v roce 1992 v Riu de Janeiro rozhodla stabilizovat k roku 2000 emise CO2 na úrovni roku 1990, ale individuální cíle pro jednotlivé členské státy nebyly stanoveny. Podle Kjótského protokolu tam Evropská unie určila právně závazný cíl pro léta 2008-2012: osmiprocentní redukcí souboru šesti skleníkových plynů: oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusíku (N2O) a tří halogenuhlíků - hydrofluorocarbonu (HFC), perfluorocarbonu (PFC) a hexafluoridu síry (SF6). Cílem přistupujících zemí je obdobné snížení o 8%, případně 6%. Plyny dusík a kyslík, jež tvoří většinu atmosféry, záření ani nepohlcují, ani nevysílají. Vodní pára, oxid uhličitý a některé další plyny obsažené v ovzduší v mnohem menším množství pohlcují určitou část tepelného záření, jež opouští povrch; tyto plyny tedy působí na vyzařování jako částečná pokrývka a způsobují rozdíl asi 21 stupňů Celsia mezi skutečnou průměrnou povrchovou teplotou na Zemi, jež se pohybuje asi kolem 15 stupňů, a hodnotou -6 stupňů Celsia pro atmosféru obsahující pouze dusík a kyslík. Působení této ochranné vrstvy se nazývá přirozený skleníkový efekt a příslušné plyny se nazývají skleníkové plyny. Účinek se nazývá "přirozeným" proto, že všechny atmosférické plyny - kromě chlorofluorovaných uhlovodíků (CFC) - zde byly dávno předtím, než se na Zemi objevili lidé.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2166
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse