Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mzdy a zákon o mzdě

Mzdy a zákon o mzdě


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce na základě zákona vyjmenovává jednotlivé složky mzdy, srážky z hrubé mzdy, výši mzdy, způsob výplaty a náhrady mzdy.

Obsah

1.
Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
2.
Struktura mzdy
2.1
Základní mzda
2.2
Pohyblivé složky mzdy
2.3
Náhrady mzdy
3.
Srážky z hrubé mzdy
3.1
Daň z příjmů
3.2
Zdravotní pojištění
3.3
Sociální pojištění
3.4
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3.5
Ostatní srážky
4.
Výplata mzdy
4.1
výplatní páska
5.
Výše mzdy
6.
Náhrada mzdy
6.1
Nárok na náhradu mzdy
6.2
Překážky v práci na straně zaměstnance
6.3
Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Úryvek

“Právní úpravou mezd je zákon č. 1/1992 Sb. „Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku“, běžně se však nazývá „Zákon o mzdě“. Zaměstnanci přísluší odměna za vykonanou práci, která se nazývá mzda a toto označení platí pro soukromou sféru. Odměna za vykonanou práci v rozpočtových a příspěvkových organizacích a ve státní správě se nazývá plat. Mzda se poskytuje v penězích, v České republice v české měně – českých korunách (Kč). Mzda se vyplácí za měsíční období za již odpracovaný měsíc, tzn. pozadu. Výplatní termíny určuje kolektivní smlouva nebo zaměstnavatel, který je projednává s příslušným odborovým orgánem. Pokud termín výplaty mzdy připadne na období, kdy je zaměstnanec na dovolené, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu před nastoupením na dovolenou. K jiným opatřením, např. k pozdější výplatě mzdy, musí vždy zaměstnanec dát souhlas.

Struktura mzdy se skládá ze základní mzdy, pohyblivých složek mzdy a náhrad mzdy. Základní mzda může být časová (od hodiny), úkolová, podílová, smíšená (kombinuje časovou a podílovou mzdu) či měsíční (základní měsíční mzda) v závislosti na vykonané práci. O tom, jaká forma mzdy bude vyplacena, rozhoduje zaměstnavatel. Pohyblivé složky mzdy a odměny mohou být nárokové, na jejichž výplatu má zaměstnanec nárok, a nenárokové. Nárokové pohyblivé složky mzdy jsou příplatky za práci přesčas (příplatek 25%), svátky (příplatek 100%) či dny pracovního klidu, práce v noci a práce ve ztíženém (škodlivém) pracovním prostředí. Příplatky určují právní předpisy, kolektivní nebo pracovní smlouvy. Nenárokové pohyblivé složky mzdy (fakultativní odměny) jsou prémie a odměny, kde se uplatňuje tzn. prémiový řád a rozhoduje o nich zaměstnavatel. Prémie je taková odměna, kterou dostanou všichni zaměstnanci za splnění nějakého úkolu a odměnu dostává jenom někdo za výbornou práci. Náhrady mzdy jsou za dovolenou a za státní svátky. Tyto složky mzdy tvoří dohromady hrubou mzdu.

Srážky z hrubé mzdy se provádějí na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené se zaměstnancem. Zákonem stanovené srážky z hrubé mzdy jsou daň z příjmů (záloha na daň z příjmů), zdravotní pojištění (4,5% z hrubé mzdy) a sociální pojištění (8% z hrubé mzdy) zahrnující důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sociální pojištění se odvádí Správě sociálního zabezpečení. Ostatní srážky jsou např. důchodové připojištění, spoření, splácení půjček bance, placení výživného na děti (alimenty), částky soudní exekuci atd. Zaměstnanec může uzavřít dohodu se zaměstnavatelem, podle které se pak srazí ze mzdy určitá částka a zašle se na příslušný bankovní účet nebo adresu."

Poznámka

Práce psána v souvislém textu, klíčové pojmy jsou vyznačeny tučným proložením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f51f9d2f381.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Mzdy_a_zakon.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse