Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nábor dárců krve - marketingová koncepce

Nábor dárců krve - marketingová koncepce


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou odrážek zabývá náborem dárců krve. Prostřednictvím marketingových nástrojů, a průzkumu trhu ukazuje, jak by bylo možné zvýšit počet dárců krve.

Obsah

1.
Organizační fáze
1.1.
Průběžné organizovaní dárců krve
1.2.
Organizace
2.
Informační fáze
2.1.
Komunikace
3.
Strategie
4.
Nástroje
5.
Hodnocení

Úryvek

"Komunikace
- oslovit nové dárce krve
- zaměřit se na problémy nedostatků dárců krve a vytvořit analýzu v čem tkví nízký počet dárců krve
- spolupráce s LF UP Olomouc na projektech, jenž umožní mechanizovat pracoviště a vytvoří vhodné prostředí pro nové i stávající dárce krve

3. Strategie
- vytvořit náborový tým a výchozí zprávy o monitorování dárců krve a zpětnou vazbu
- spolupráce s jednotlivými odděleními a klinikami FN Olomouc a ostatních okresních nemocnic, LF UP Olomouc a ostatními vědeckovýzkumnými pracovištěm
- spolupráce s obcemi a mikroregiony na Olomoucku
- spolupráce s Magistrátem města Olomouc a Olomouckým krajským úřadem
- spolupráce s hospodářskou komorou
- spolupráce se středními a vysokými školami na Olomoucku
- spolupráce s medii – stanovení PROMOTION TEAM
- spolupráce s kolegy
- jmenovat člověka zodpovědného za nábor krve – motivační faktory
- zhodnocení stávající situace na trhu s dárci krve
- určení potenciálu oblasti aktivit
- stanovit si reálné cíle, priority a časová schémata
- rozdělení úkolu a delegace zodpovědnosti za nábor dárců krve
- stanovení metod, které budeme používat
- dohodnout se, kdy a jak budeme provádět hodnocení
- dohodnout se, co a jak budeme hodnotit

4. Nástroje
- schůzky s vedením FN Olomouc, spolupráce s tiskovým mluvčím a oddělení marketingu
- schůzkami se zástupci vedením klinik a vrchními sestrami
- vytvoření informační kampaně a spolupráce s oddělením kvality péče
- letáky a plakáty
- publikace a mediální obraz
- společenské události a dobročinné akce
- intranet FN Olomouc"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48c2253136d53.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nabor_darcu_market_koncepce.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse