Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Náboženství - vznik a odnože

Náboženství - vznik a odnože


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel charakterizuje, co je to víra a náboženství. Popisuje jeho vznik. Uvádí, jaké byly náboženské směry v minulosti. Zmiňuje některé teorie.

Obsah

1.
Definice pojmů
1.1.
Víra
1.2.
Náboženství
1.3.
Kult
2.
Vnik náboženství
2.1.
Animismus
2.2.
Animatismus
2.3.
Manaismus
2.4.
Freudova teorie
2.5.
Z magie
2.6.
Ze šamanismu
2.7.
Jako totemismus
2.8.
Fetišismus

Úryvek

"2, animatismus = věření na jakousi duši nebo hybnou látku, ktërá všechno neviditelně ovládá
- duše není konkrétní, nemá tvář, je to nadpřirozená síla, princip
3, manaismus = existuje zvláštní poměr mezi duší a tělem, který je uchovám ve formě „mana“ – umožňuje ztotožnění části těla s někým jiným
- prostřednictvím cizího těla (požití) na mě přejdou jeho vlastnosti
- na tom stojí princip kanibalismu
4, Freudova teorie = psychoanalýza; říká, že nábož. vzniká z otcovraždy (syn si uvědomí, co udělal a chce se zbavit hříchu usmířením se  a tak sní otcovo tělo  vzniká rituál, který se např. v křesťanství projevuje jako přijímání eucharistie
5, vznik náb. z magie = je to usmiřování sil, které jsou nad námi (prostřednictvím obřadů, popř. zaklínání
- magie chce zaklínáním donutit vyšší moc, především božstvo k službě, nechce se ale božstvu prosbou přizpůsobit
6, ze šamanismu = člověk se dokáže uvést do transu (extáze), ve které může navázat spojení se silami, které ho převyšují
- cílem je, aby sílu svého spojení s nadpřirozenem člk dokázal pozitivně ovládat
- cesty k transu jsou:  rytmické (bubnování, tanec)
 chemické (drogy,…)
7, totemismus = věří v příbuznost jednotlivce nebo skupiny s něj. totemem (většinou zvíře), kmen uznává tento totem (př. totem havrana)
- má jednotící funkci
8, fetišismus = neuctívá materiální předměty jako něco zosobnělého kvůli jejich obrazové souvislosti, nýbrž kvůli vyšší moci do nich začarované
- využívá ho např. woo-doo
Bůh se v různých náboženstvích nachází v různé podobě, dělíme podle:
 kvality principu boha: (jaký je bůh?):
-teismus = předpokládá ex. jediného, osobního, světu nadřazeného boha, který stvořil svět z ničeho
- teistický bůh zasahuje do dějin světa i lidských životů
- je koncipován jako monoteistický, výjimečně jako polyt.
deismus = předpokládá boha jako nejvyšší bytost, ktará stvořila svět z ničeho"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: teox0004.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nabozenstvi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse