Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nácvik písně pro děti MŠ/ZŠ: Pásli ovce valaši

Nácvik písně pro děti MŠ/ZŠ: Pásli ovce valaši


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, Praha 6

Charakteristika: Práce byla vypracována jako teoretický základ pro nácvik písně - pro pedagogy a pedagožky střední, vyšší či vysoké školy oboru Předškolní pedagogika. Objasněn je výběr písně, cíle a průběh jejího nácviku i očekávané výstupy dle RVP.

Obsah

1.
Notový zápis
2.
Výběr písně
3.
Cíle
4.
Očekávané výstupy dle RVP PV
5.
Nácvik písně

Úryvek

"Výběr písně:
Pro nácvik lidové písně jsem si vybrala tuto českou vánoční píseň, která se hodí k vánoční tématice, a ačkoli má píseň rozsah o osmi tónech, je jednou z nejznámějších rychlejších vánočních písní u nás, proto si myslím, že by ji děti měly také znát.
Cíle:
1. Naučit děti správně artikulovat
2. Naučit děti pracovat s dechem – správné nádechy během písně a dýchání.
3. Rozvíjet estetické cítění dětí – hra na tělo, hra na Orffovy nástroje, hudební či pohybová improvizace.
4. Naučit děti cítit rytmus – hra na tělo, hra na Orffovy nástroje, pochod a tanec
5. Rozvíjet smyslové cítění a sociální dovednosti – hra na nástroj s kamarádem, slyšení se navzájem během zpěvu a hry na Orffovy nástroje, společné tancování
Očekávané výstupy dle RVP:
Dítě a jeho tělo:
- Tlesk – dítě umí správně tleskat (dlaně a prsty jedné ruky se odráží od prstů a dlaní ruky druhé)
- Plesk – dítě umí správně pleskat (dlaně rukou se odráží od stehen – praktikujeme v sedě)
- Dupání/pochod – dítě umí dupat či pochodovat do rytmu, uvědomuje si tak rytmus a pohyby svého těla
- Tanec – dítě se umí pohybovat v rytmu při improvizaci na hudbu či tanečně poskakuje do rytmu
- Výroba oveček – dítě si umí vyrobit ovečku z papíru, fixy, lepidla a kousky vaty
- Dýchání do bříška – dítě se umí zhluboka nadýchnout do plic a do bříška a pomalu vydechovat
Dítě a jeho psychika
- Dítě naslouchá písni a zapamatovává si slova i melodii opakováním po učitelce
- Dítě správně vyslovuje všechna slova v písni a rozumí jim
- Dítě dokáže samo převyprávět, o čem píseň je
- Dítě rozvíjí svou fantazii při tvorbě a pojmenování své ovečky a při improvizované dramatizaci (Valaši, ovečky, anděl, muzikanti, Maria, Josef, Tři králové, volek a oslík, další lidé)"

Poznámka

Součástí práce je notový zápis.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52273e78ec4c4.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Nacvik_pisne_ZS_MS.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse