Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nájemní smlouva

Nájemní smlouva


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10, Praha 2

Charakteristika: Tato práce formou souvislého textu popisuje některé z důvodů, které mohou vést k odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele a nájemce. Uvádí příklady ze zkušenosti autorky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odstoupení od smlouvy
3.
Pronajímatel
4.
Nájemce
5.
Závěr

Úryvek

“Nájemce může od smlouvy odstoupit mimo jiné proto, že věc může užívat bez své viny ke sjednanému nebo obvyklému účelu. S tímto druhem zániku nájemní smlouvy mám také zkušenost, shodou okolností v tom samém domě, ve kterém teď bydlím, se nachází suterénní byt. Bydlí v něm 3-členná rodina. Byt je to moc hezký, ale má jednu nedokonalost a to, že se v něm nachází plíseň. Když se tato rodina před cca 5ti lety nastěhovala, objevovala se plíseň jen nepatrně a zdálo se, že oškrábání zdi a nové vymalování vše vyřeší. Ale postupem času se nic nelepšílo, ba naopak. A tak teď po 5ti letech přišla rodina s tím, že už se v bytě nedá bydlet, že je to zdravotně závadné prostředí a že odstupuje od smlouvy. S majitelem domu se dohodli na 3-měsíční výpovědní lhůtě. Samozřejmě to také nebylo tak jednoduché jak to na první pohled vypadá. Tomuto jejich rozhodnutí předcházelo několik odborných šetření a měření, ze kterých nakonec vyplynulo, že prostředí je opravdu zdravotně závadné. Troufám si i říct, že majitel může být rád, že ho tato rodina nežalovala a nepokoušela se na něm vymáhat náhradu škody způsobené na zdraví. Ale to bych se přesunula do trochu jiného tématu, i když pořád v rámci občanského práva.
Ale zpět k nájemní smlouvě. Obecně lze říci, že pokud důvod výpovědi spočívá v potřebě pronajímatele získat byt pro sebe či vyjmenované příbuzné, pak nájemce není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu nebude zajištěn přiměřený náhradní byt. To platí i pro případ, kdy nájemce důvod k výpovědi nezavinil, kdy je např. třeba naléhavých oprav bytu nebo domu. V případech, kdy nájemce bytu svým jednáním přivodil naplnění výpovědního důvodu, např.přes výstrahu hrubě porušoval zásady občanského soužití, neplnil povinnosti nájemníka, umožnil užívání bytu dalším cizím osobám bez souhlasu pronajímatele, jak již zmiňuji výše, nebo v případedě, že byt nepotřebuje, neboť má další byt, nebo byt neužívá bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas, nájemce zpravidla nemá právo na zajištění náhradního bytu, ale jen přístřeší."

Poznámka

Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47bd4f50d072c.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Najem_bytu.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse