Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nákupní strategie s využitím marketingového přístupu

Nákupní strategie s využitím marketingového přístupu


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá nákupní strategií s využitím marketingového přístupu. Případová studie řeší za pomoci výpočtů otázky optimální velikosti dodávky a nákladů pro dodavatele. Posuzuje nekvantifikovatelná a kvantifikovatelná kritéria. Závěr patří shrnutí získaných poznatků.

Obsah

1.
Optimální velikost dodávky
2.
Náklady celkem pro dodavatele
3.
Posouzení nekvantifikovatelných kritérií
4.
Kvantifikovatelná kritéria
5.
Shrnutí poznatků

Úryvek

"OPTIMÁLNÍ VELIKOST DODÁVKY
-využili jsme MODEL 1 řízení zásob
dodavatel A: Q = 4,7 km kabelu  počet cívek – 16 ks
dodavatel B: Q = 5,2 km kabelu  počet cívek – 18 ks
dodavatel C: Q = 5,5 km kabelu  počet cívek – 19 ks
dodavatel D: Q = 5,8 km kabelu  počet cívek – 20 ks

NÁKLADY CELKEM PRO DODAVATELE
- vypočítáme ze vzorce N = (Q * cena) + pořizovací náklady + skladovací náklady - rabat
dodavatel A: při 15% rabatu N = 6 079 400 Kč
při 20% rabatu N = 6 018 800 Kč
dodavatel B: při 15% rabatu N = 6 195 000 Kč
dodavatel C: při 20% rabatu N = 7 660 000 Kč
dodavatel D: při 25% rabatu N = 8 610 000 Kč

ZÁVĚR
Kdybychom se rozhodovali podle nákladů dodavatele, zůstali bychom u domácího dodavatele A, protože má nejnižší náklady. Kdybychom se rozhodovali podle nekvantifikovatelných kriterií, volili bychom dodavatele D, konkurenčního z ES. Tento stejný dodavatel splňuje v plné míře i všechny kvantifikovatelné požadavky. Z toho je zřejmé, že z hlediska veškerých kritérií bychom se rozhodli pro dodavatele D.
Vzhledem k tomu, že většina firem se však snaží minimalizovat náklady, vybrali bychom domácího dodavatele, protože má náklady nejnižší a z toho vyplývající nejnižší ceny na úkor kvality poskytovaných služeb."

Poznámka

Práce je založena převážně na tabulkách a výpočtech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_log0005.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Nakupni_strategie.rtf (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse