Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Námořní právo

Námořní právoKategorie: Zeměpis, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce se věnuje historii námořního práva a pojmům, principům a jevům, které se k němu váží.

Obsah

1.
Historie námořního práva
2.
Úmluva o mořském právu
3.
Pojmy
4.
Mezinárodní řeky
5.
Mořské průplavy a průlivy
6.
Volné moře
7.
Jurisdikce pobřežních států
8.
Přilehlá zóna
9.
Oceánské nerostné bohatství
10.
Spory

Úryvek

"Historie:
 Mořské právo a jeho zásady se původně utvářely jako právo obyčejové, na to měli vliv námořní mocnosti
 Teritoriální vody – to byla vzdálenost, tedy stále je, která se dala chránit pobřežním dělostřelectvem
 Cca 3 námořní míle = 5,5 km.
 V roce 1958 v Ženevě se konala první konference OSN o mořském právu, kde se mimo jiné diskutovala otázka možnosti těžby na šelfu
 Dále: úmluva o pobřežních vodách a souvislém pásmu
 Úmluva o pevninské mělčině
 Úmluva o volném moři
 Úmluva o ochraně biologického bohatství volného moře

ÚMLUVA O MOŘSKÉM PRÁVU:
 Během let 1973 – 1982 se konala již třetí konference o mořském právu, hlasováním byla přijata Úmluva o mořském právu
 Je to jeden z nejucelenějších nástrojů mezinárodního práva!
 V platnost vstoupila 16. 11. 1994
 V roce 1995 se ustanovila dohoda o stavech stěhovavých a vysoce migračních ryb
 Úmluva o mořském právu upravuje všechny aspekty svrchovanosti moří, jejich správy, využití a práv i povinností států
 Týká se všech aspektů mořského prostoru a jeho využití – navigace a přeletů, průzkumu a těžby, rybolovu a lodní přepravy
 320 článků a 9 příloh úmluvy obsahuje směrnice pro činnost států na světových mořích, vymezení mořských zón, pravidla vymezování mořských hranic, udílení práv, povinností a odpovědnosti a zabezpečení mechanismu pro urovnávání sporů

NĚJAKÉ POJMY:
 Vody vnitrozemské – národní, mezinárodní řeky, moře
 Vnitrozemské vody:
 Řeky, jezera, průplavy ležící na území příslušného státu
 Vnitřní mořské vody, vnitřní moře, zálivy, zátoky a přístavy
 Mořské zálivy – celé jejich pobřeží patří jednomu státu a šířka vstupu do nich nepřesahuje 24 Nm
 Historické zálivy – jsou považovány za vnitřní vody pobřežního státu – šířka jejich vstupu limit jednoznačně přesahuje
 Námořní přístavy – podmínky přístupu cizích lodí
 Přístup do přístavu je v případě nouze nebo ohrožení, havárie apod…

MEZINÁRODNÍ ŘEKY:
 Přístupné lodím všech států
 Mírové smlouvy po první světové válce prohlásily za mezinárodní splavné části řek Rýna, Mosely, Němenu, Labe, Vltavy, Odry a Dunaje
 V současné době řídí plavbu po celém toku Dunaje Dunajská komise složená ze zástupců pobřežních států"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510fd15569635.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Namorni_pravo.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse