Nápoje


Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje nápoje jako takové a popisuje jejich vliv na lidský organismus. Dále dělí nápoje podle výživového hlediska a charakterizuje jednotlivé typy. Ve dvou odstavcích se také zabývá vlivem alkoholických a nealkoholických nápojů na lidský organismus. V neposlední řadě se věnuje stolním, minerálním a sodovým vodám, limonádám, ovocným nápojům a zvláštnostem skladování nealkoholických nápojů.

Obsah

1.
Nápoje a jejich vliv na lidský organizmus
2.
Charakteristika a zařazení nápojů
3.
Rozdělení nápojů z výživového hlediska
3.1
Nealkoholické
3.2
Alkoholické
3.3
Nápoje z povzbudivých pochutin a mléka
4.
Vliv nealkoholických nápojů na lidský organizmus
5.
Vliv alkoholických nápojů na lidský organizmus
6.
Stolní a minerální vody
7.
Sodové vody, limonády
8.
Ovocné nápoje, skladování nealkoholických nápojů

Úryvek

"Ovocné nápoje, skladování nealkoholických nápojů

1. ovocné nápoje – jsou to ovocné šťávy, vyrobené z čerstvého ovoce, které si zachovávají vůni, chuť a barvu použitého ovoce. Členění:
- koncentráty – zahuštěné odpařením velké části vody 2/3
- 100% nápoj z koncentrátu přidáme vodu, z čerstvého ovoce
- mošty – ovocná šťáva bez konzervantů
- džusy – ovocná šťáva zahuštěná ovocnou dužninou
- nektary – ovocné šťávy ředěné 50%
- instantní – ovocná šťáva sušená, rozpustná ve vodě
2. skladování :
- sklady suché chladné
- s teplotou 10 – 15 °C
- měly by být temnější
- dbát na obměnu"

Poznámka

Velmi stručná a krátká práce. Mohla by jít klidně hlouběji.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45520ac9b7f0f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Napoje.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse