Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Zemědělská, potravinářská škola
Název Goodness Staženo

Nápoje

Práce nejprve charakterizuje nápoje jako takové a popisuje jejich vliv na lidský organismus. Dále dělí nápoje podle výživového hlediska a charakterizu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

599x

Zbožíznalství - hodnocení a ochrana zboží - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Zbožíznalství. Stručně popisuje hodnocení a ochranu zboží. Uvádí definici základních pojmů. Věnuje se ochr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola, Ostatní předměty

487x

Poživatiny - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Zbožíznalství. Formou hesel uvádí význam poživatin v potravinářském průmyslu, zabývá se jejich hodnocením.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola, Ostatní předměty

227x

Biologický základ chovu hospodářských zvířat - tahák

Testové otázky na test z biologických základů chovu hospodářských zvířat a vyznačenými odpověďmi.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

76x

Eutrofizace vod

Práce velmi krátce popisuje vznik a důsledky eutrofizace vod. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola


57x

Technologie zpracování potravin

Studijní materiál pro studenty potravinářských oborů s maturitou v hlavních bodech seznamuje s technologií zpracování masa, vajec a mléka. Nabízené in... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

5x

Biogenní prvky v rostlinách

Práce zabývající se biogenními prvky v rostlinách vysvětluje nejprve podstatu minerální výživy rostlin. Biogenní prvky poté dělí na makrobiogenní a mi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělská, potravinářská škola

3x

Základní technologické operace výroby cukru, nečokoládových cukrovinek, kakaové a čokoládové hmoty - slovensky

Zápisky z hodin psané převážně slovensky v první části podrobně sledují základní technologické operace výroby cukru a krátce seznamují i s vedlejšími ... (detail)

Typ školy: SOU

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

1x

Škrobárenství, mlynářství, pekárenství, těstovinářství, zpracování ovoce a zeleniny - slovensky

Zápisky z hodin psané převážně ve slovenštině seznamují se surovinami, výrobky a především technologickými operacemi ve škrobárenství, mlynářství, pek... (detail)

Typ školy: SOU

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

1x