Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Napojení trubkových otopných těles - diplomová práce

Napojení trubkových otopných těles - diplomová práce

Kategorie: Strojírenství, Energetika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je stanovit vliv napojení trubkových otopných těles na tepelný výkon. Teoretická část shrnuje poznatky nezbytné k pochopení problematiky otopných těles a objasňuje postupy, které jsou využity v následném vlastním měření a vyhodnocování výsledků. Úkolem praktické části je pak experimentálně stanovit opravné součinitele na napojení trubkových otopných těles a určit setrvačnost náběhu a chladnutí pro různá napojení těchto těles.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie
2.1
Otopná tělesa
2.1.1
Rozdělení otopných těles
2.2
Charakteristiky otopných těles
2.2.1
Geometrické charakteristiky otopných těles
2.2.2
Teplotechnické charakteristiky otopných těles
2.2.3
Provozní charakteristiky otopných těles
2.3
Přepočtové součinitele
2.3.1
Opravný součinitel na teplotní rozdíl
2.3.2
Opravný součinitel na napojení tělesa
2.3.3
Opravný součinitel na různé umístění tělesa v prostoru
2.4
Sdílení tepla u otopných těles
2.5
Dynamické chování otopných těles
2.5.1
Tepelná setrvačnost
2.5.2
Setrvačnost náběhu
3.
Experimentální měření
3.1
Úkol
3.2
Postup měření
3.2.1
Měřicí místo
3.2.2
Trubkové topné těleso
3.2.3
Způsob napojení otopného tělesa
3.3
Schéma měření
3.4
Použité přístroje
3.5
Podmínky měření
4.
Metody měření
4.1
Popis měřicího zařízení
4.2
Nejistota povrchových teplot infračerveného zobrazovacího systému
4.3
Nejistota měření tepelného výkonu
5.
Průběh měření
5.1
Popis měření
5.2
Popis zpracování měření
5.2.1
Experimentální stanovení opravných součinitelů na napojení trubkových otopných těles
5.2.2
Experimentální stanovení setrvačnosti náběhu pro různé způsoby napojení trubkového otopného tělesa
6.
Výsledky měření
6.1
Experimentální stanovení opravných součinitelů na napojení trubkových otopných těles
6.1.1
Dvoubodové napojení trubkového otopného tělesa oboustranné zdola - dolů
6.1.2
Jednobodové napojení trubkového otopného tělesa - délka přívodní trubky 0,25 m
6.2
Experimentální stanovení setrvačnosti náběhu pro různé způsoby napojení trubkového otopného tělesa
6.2.1
Dvoubodové napojení trubkového otopného tělesa oboustranné zdola - dolů (náběh)
6.2.2
Dvoubodové napojení trubkového otopného tělesa oboustranné zdola - dolů (chladnutí)
6.2.3
Jednobodové napojení trubkového otopného tělesa - délka přívodní trubky 0,25 m
7.
Vyhodnocení
8.
Diskuze
9.
Závěr

Úryvek

"2. Teorie

V této kapitole jsem se zabýval teoretickými poznatky, které jsou nezbytné k správnému pochopení problematiky otopných těles. Součástí této kapitoly jsou i teoretické vztahy a postupy, které byly použity při vlastním měření a při vyhodnocování výsledků.

1.1 Otopná tělesa

Otopné těleso je otopná plocha, která je volně umístěna ve vytápěném prostoru, a její tepelný výkon slouží k pokrytí tepelné ztráty prostoru, čímž je zajištěna tepelná pohoda ve vytápěném prostoru [L1].

1.1.1 Rozdělení otopných těles

Otopná tělesa se dělí do skupin dle druhu, typu a velikosti. Druh otopného tělesa je dán konstrukčním řešením vnější přestupní plochy, typ je pak charakterizován vlastním provedením a hlavními rozměry otopného tělesa [L1].

Rozdělení otopných těles podle druhu:

- článková
- desková
- trubková
- konvektory

Článková

Článkové otopné těleso je otopné těleso, které je složené ze stejných, vzájemně těsně spojených článků. Spojením svislých článků do soupravy vzniká nahoře rozdělovací a dole pak sběrný kanálek pro teplonosnou látku se svislým prouděním. Jestliže jsou články uspořádány vodorovně, jedná se o otopné těleso s vodorovným prouděním teplonosné látky [L2].
Jednotlivé články jsou spojeny do souprav závitovými vsuvkami s pravým a levým závitem nebo svařováním. Základní stavební část článku je tvořena horní a dolní komorou s náboji opatřenými závitem ve stejné ose. Obě tyto komory jsou propojeny různě tvarovanou přestupní plochou. Články mají vnější přestupní plochu rozloženou do hloubky. K rozšíření přestupní plochy slouží žebra. Tvar a velikost žeber závisí na technologii použité při výrobě. Jestliže se rozšíření přestupní plocha na straně vzduchu dojde k navýšení podílu tepla, které je sdíleno konvekcí, a klesne podíl tepla sdíleného sáláním [L3].
K výrobě článkových otopných těles se používá různý technologický postup jako je např. lisování plechů, odlévání a tlakové lití. Nejčastěji jsou tato otopná tělesa vyráběna z ocelového plechu, litiny a slitiny hliníku. Do obchodní sítě jsou tělesa dodávána ve skladebních celcích nebo v konečné velikosti, která je dána výrobní řadou [L1]."

Poznámka

Součástí práce je množství nákresů, fotografií, tabulek a grafů, rozsah čistého textu činí cca 32 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23713
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse