Seminarky.cz > Životopisy > > > Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce stručně popisuje politické a válečné působení Napoleona Bonaparte.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Konzulát
3.
Císařství
4.
Císařství Napoleona I.
5.
Obnoveno království

Úryvek

"- stal se 1. Konzulem, rozpustil zákonodárné sbory, uznal rovnost občanů před zákonem, svobodu podnikání, ale ne Deklaraci práv
- 1802: doživotní hodnost konzula, snahy obnovit monarchii
- 1804: občanský zákoník (většina práv občanů, které přinesla revoluce)
Císařství
- po četných válečných úspěších v Německu, Itálii
- v roce 1804 Napoleon císařem za přítomnosti papeže (zrušení revolučního kalendáře i revolučních idejí)
Císařství Napoleona I.
- snahy podmanit si celou Evropu, vede války dobyvačné
- 1805: bitva u Trafalgaru, vítězství Velké Británie a Španělska
- Napoleon vítězí v Rakousku a Německu
- prosinec 1805: Napoleon vítězí v bitvě u Slavkova, porazil rakousko-ruské vojsko
- do nových kolonií dosazuje své příbuzné
- ovládá Itálii, Rakousko (zaniká sv. říše národa německého), 1806 porazil Prusko, 1809 další porážka Rakouska (sňatek s Marií Luisou)
- snahy poškodit VB obchodní blokádou, ve Španělsku narazil na odpor – gerilová = partyzánská válka
- 1812: neúspěšné tažení do Ruska
- 1813: porážka u Lipska"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525824f0bb260.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Napoleon_Bonaparte.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse