Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Napoleon Bonaparte a vídeňský kongres

Napoleon Bonaparte a vídeňský kongres


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin zachycují působení a vládu Napoleona Bonaparta ve Francii, napoleonské války a průběh a výsledky vídeňského kongresu.

Obsah

1.
Napoleon Bonaparte
2.
Vídeňský kongres

Úryvek

"NAPOLEON I.

- 1799- Napoleon I. jmenován prvním konzulem = ovládl direktorium
- reorganizace školství, státní správy, vrátil postavení katolické církvi (získal další autoritu a podporu), založil Národní banku
- 1804- občanský zákoník (osobní svoboda, soukromé vlastnictví, rovnost před zákonem, civilní svatby a rozvody)
- Josef Fouche- bývalý zločinec, vytvořil policii
- 1804- císařství
- 1805- Napoleon se nechal korunovat
- 3. koaliční válka  2. 12. 1805- bitva u Slavkova = bitva tří císařů (Napoleon, car Alexandr II., František I.)
- Jean Bernadot- Napoleon ho určil jako nástupce švédského krále
- Rozhodne se pro blokaci obchodu Evropy s Anglií = kontinentální blokáda = Rusko odmítlo
- 1806- poté, co Napoleon dobil většinu Německa, vznikl Rýnský spolek, zanikla Svatá říše římská
- 1806- Napoleon porazil Prusko v bitvě u Jeny u Auerstedtu => zbývá mu jen VB a Rusko
- 1807- poráží Rusko a chce zaútočit na VB- nemá ale silné loďstvo => donutil Ruského cara, aby se podílel na kontinentální blokádě X VB
- blokáda má ale několik trhlin díky Portugalsku => dobyl Portugalsko a sesadil krále
- ve Šp. nahradil současného krále svým bratrem Josefem => povstání X Francii => velké ztráty fr. Vojsk => Napoleonovi se už nikdy nepodařilo pokořit ani VB ani Šp.
- 1809- vystupuje habsburská monarchie X Napoleonovi – zpočátku se jí daří, ale pak prohrává
- 1810- ruský car otevřel ruské přístavy Anglii => Napoleon se rozhodl Rusko pokořit
- 1812- překračuje Ruskou hranici a získává Moskvu- náhle nastává krutá zima => Napoleonova vojska umírají => Napoleon utíká zpátky do Francie, aby postavil nová
- mezitím ale vytvořila VB, Rusko, Prusko a Rakousko protinapoleonskou koalici => v říjnu 1813- bitva u Lipska => Napoleon poražen => 1814- obsazena Paříž a Napoleon musel odejít na ostrov Elba
- v létě 1815 se pokusil postavit vojsko a znovu vzchopit ale 18. 6. 1815- byl poražen u Waterloo a zajat

VÍDEŇSKÝ KONGRES

- září 1814- svolán kongres do Vídně- všichni králové ze všech zemí (nikdy se nesešli úplně všichni)
- nové uspořádání Evropy => Rusko získává většinu bývalého Polska a Finsko, habsburská monarchie – Sev. Itálie, Prusko – Porýní a Vestfálsko, Švédko – Norsko v čele rakouský kancléř Metternich
- hl. úloha- „výbor čtyř“: Rusko, Prusko, Rakousko, VB
- trvá do jara 1815, kde byl přerušen- 20. 3. 1815 se Napoleon vylodil na pobřeží Fracie- bitva u Waterloo- 18. 6. 1815
- Francie- hranice vráceny do původní podoby z roku 1792
- Ludvík XVIII. Z rodů Bourbonů se stává králem
- Vydává ústavu- konstituční monarchie
- Nedochází k restituci veškerého církevního majetku
- V Německu vzniká německý spolek- sdružení 35 německých knížectví, království… + 4 samostatná svobodná města
- Itálie- obnovení církevního papežského státu
- Anglie si ponechala námořní základy, které obsadila za války (Malta atd)
- Nadále námořní velmoc"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cc3299adfb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Napoleon_Bonaparte_vidensky_kongres.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse