Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Napoleonské války

Napoleonské války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně pojednává o napoleonských válkách. Informuje o vzniku Velké francouzské revoluce. Popisuje vznik první a druhé koalice. Zabývá se invazí do Anglie a válkami třetí, čtvrté a páté koalice. Vždy je vypsáno složení koalic, poté následuje jejich krátká charakteristika.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik Velké francouzské revoluce
3.
První koalice 1792 – 1797
4.
Druhá koalice 1798 – 1801
5.
Napoleonské války
5.1.
Invaze do Anglie a válka třetí koalice (1803-1805)
5.2.
Válka čtvrté koalice (1806-1807)
5.3.
Válka páté koalice (1809)

Úryvek

"Francouzské revoluční a napoleonské války byla série válek mezi lety 1792 až 1815 a jsou někdy brány jako jeden konflikt známý jako Velká francouzská válka.

Vznik velké francouzské revoluce:
V roce 1789 svolává Ludvík XVI. do Versailles zástupce tří stavů (duchovenstva, aristokracie a buržoazie) s cílem schválit nové daně. Chtěl tím vyřešit špatnou ekonomickou situaci v zemi. Když se pokusil shromáždění rozehnat, vzbouřil se stav buržoazie, dobyl Bastilu a tím začala velká francouzská revoluce. Revoluce se brzy rozšířila do celé země a následně byla vyhlášena Deklarace práv člověka a vyhlášena konstituční monarchie.
Evropští panovníci byli proti revoluci, proto v roce 1792 panovník Svaté říše římské a pruský král vytvořily pakt proti Francii.

První koalice 1792 – 1797
První pokus o rozvrácení Francie byl v letech 1792-1797 první koalicí složenou z:

* Rakouska,
* Piedmontu,
* Království Neapole,
* Pruska,
později
* Španělska a
* království Velké Británie.
V prvních bitvách jsou Francouzi poraženi, až u Valmy se karta obrací a Francouzi vítězí.
Ačkoli jde spíše o malou přestřelku, vojsko získává sebevědomí a tak jde do útoku a napadne Nizozemí a Belgii.
1793 je popraven Ludvík XVI a díky této události vstupuje do koalice Španělsko a Velká Británie.
Je vyhlášena všeobecná mobilizace a uprchlé generály nahrazují nové síly. Mezi nimi i Napoleon Bonaparte. 1793 Přechází Francie opět do útoku a uzavírá mít se všemi státy kromě Rakouska a Velké Británie.
Napoleon Bonaparte dostává na povel své první vojáky (40 000 mužů) a má v severní Itálii odrážet nápor Rakušanů.
Brzo obsadil velkou část severní Itálie a následně se většina území mění na sesterské republiky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6c7a41e97bf.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Napoleonske_valky.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse