Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Napoleonské války

Napoleonské války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Stručné zápisky z hodin seznamují s průběhem i následky napoleonských válek nebo se zapojenými zeměmi.

Obsah

1.
Trvání napoleonských válek
2.
Zapojené země
3.
Rok 1805
4.
Španělská válka
5.
Válka páté koalice
6.
Válka šesté koalice
7.
Napoleonův návrat

Úryvek

"1802 – revoluční válek

Napoleonské války - série válečných konfliktů v letech 1803-1815

Konec revoluční války skoro nic neznamenal

Proti sobě: Rusko Anglie, Rakousko, Prusko, Španělsko, Švédsko, Portugalsko X Francie, itálie, Osmanská říše, Holandsko, Belgie, Bavorsko, Sasko

1805 – Bitva u Trafargaru (admirál nelson)

1805 – bitva u Slavkova (bitva tří císařů)

Španělská válka (1808-1814) první porážka Napoleona (byla to válka hodně partyzánská - Guerilla)

Válka páté koalice (1809) – rakušani podepsali mír (rakousko bylo poraženo, napoleon si vzal dceru rakouského císaře)
Ruské tažení – velká ztráta (1812)
Válka šesté koalice (1812-1814) – napoleon poraže a uvězněn na ostrově Elba

Napoleonův návrat a 100 denní císařství (1815) –utekl z ostrova a nastala bitva u Waterloo (18.června 1815)

Následky byly vysoké a vlastně všechno rozvrátily (změny území a tak)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511d44e3ecad8.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Napoleonske_valky.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse