Národní jazyk


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé roviny národního jazyka, definuje národ a mateřský jazyk. Poté vysvětluje několik pojmů, které se těchto oblastí týkají (archaismy, eufemismy, neologismy, disfemismy, vulgarismy, familiární slova, hyperbolická, pejorativní, zvukově expresivní a ironická). Bohužel neuvádí jednotlivé roviny jazyka a pojmy do přímé souvislosti.

Obsah

1.
Národní jazyk
2.
Mateřský jazyk
3.
Vrstvy češtiny
3.1
Spisovná
3.2
Nespisovná
3.3
Slang
3.4
Argot
4.
Pojmy

Úryvek

"1) Spisovná (Čj) – nejdůležitější
- slouží k dorozumívání na oficiální půdě, sdělovací
- každý menší či větší povědomost, co spisovné – norma – povědomost národa o tom, co spisovné, norma je zapsaná – slovníky, učebnice (pravidla ČP) = kodifikace – patří tam – kodifikovaná norma a hovorová Čj = mluvená podoba spisovné čj, která do sebe přijímá některé prvky nespisovného jazyka – nespisovná někdy vytváří tlak na spisovnou a ta se mění (např. moci – 3.os.mn.č. – mohou, nyní můžou také spisovné

2) Nespisovná (Čj)
a) dialekty (nářečí)
- mluva lidí na určitém zeměpisném území
- v minulosti nářečí vymezena tak, že si nerozuměli s ostatními dialekty
- působení sdělovacích prostředků velice silné, ovlivňuje
nářečí Čj – 1. Česká – Východočeské, Jihozápadočeské, Českomoravské, Středočeské
2. Moravská – Lašské, Hanácké, Moravskoslezské
- interdialekt (nadnářečí) = vznikl spojením několika nářečí, např. Středočeské – nejsilnější vliv na ostatní nářečí – z něj – obecná Čj (nadnářečí), mluva která nese znaky středočeského nářečí, ale rozšířena dál"

Poznámka

V práci chybějí souvislosti a navíc jsou některé termíny v jen v latině a jiné jen česky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x464b0be92260c.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_jazyk.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse