Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Národní obrození

Národní obrození


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Jedná se o zápisky z hodin českého jazyka a výpisků z mnoha odborných knih věnujících se české literatuře. Práce charakterizuje literaturu období národního obrození a seznamuje čtenáře s autory té doby. Soubor je určený k přípravě na maturitu z českého jazyka.

Obsah

Národní obrození

1
SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ
1.1
HISTORICKÉ POZADÍ
1.2
SPOLEČENSKÉ POZADÍ
1.3
PŘÍČINY VZNIKU NÁRODNÍHO OBROZENÍ
1.4
PERIODIZACE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
1.5
POČÁTKY NOVINÁŘSTVÍ A NAKLADATELSKÉ ČINNOSTI
2
POČÁTKY A VÝVOJ DIVADLA
2.1
DIVADLO V KOTCÍCH
2.2
STAVOVSKÉ DIVADLO
2.3
BOUDA
2.4
PROZATÍMNÍ DIVADLO
2.5
NÁRODNÍ DIVADLO
3
PRVNÍ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ
3.1
VÝVOJ ORGANIZOVANÉ VĚDY
3.2
JOSEF DOBROVSKÝ (1753 – 1829)
3.3
GELASIUS DOBNER (1719 – 1790)
3.4
FRANTIŠEK MARTIN PELCL (1734 – 1801)
3.5
FRANTIŠEK PUBIČKA
3.6
KAREL RAFAEL
3.7
POEZIE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
4
DRUHÁ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ
4.1
JOSEF JUNGMANN (1773 – 1847)
4.2
PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK (1795 – 1861)
4.3
FRANTIŠEK PALACKÝ (1798 – 1876)
4.4
FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799 – 1852)
4.5
JAN NEPOMUK ŠTĚPÁNEK (1783 – 1844)
4.6
VÁCLAV KLIMENT KLICPERA (1792 – 1859)
4.7
PRÓZA NÁRODNÍHO OBROZENÍ
4.8
VÝVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY
4.9
VÝVOJ ČESKÉ PROZODIE

Úryvek

"PERIODIZACE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
 období je ohraničeno poslední čtvrtinou 18. století (1773 – zrušení jezuitského řádu) a přibliţně polovinou 19. století (1859 – pád Bachova absolutismu)
 v tzv. akademických Dějinách české literatury se setkáme s následujícím vymezením
o 1. etapa - doba absolutistických reforem
 70. léta 18. století – počátek 19. století (1805)
 obranná fáze - defenzivní
o 2. etapa - období napoleonských válek a absolutismu
 počátek 19. století – 20. léta 19. století (1830)
 útočná fáze - ofenzivní
o 3. etapa - vznik a rozvoj revolučních sil
 20. léta 19. století – konec 40. let 19. století (1848)
 vyvrcholení národního období - vlastenecká
o 4. etapa - léta padesátá
 konec 40. let 19. století – 50. léta 19. století
 nástup romantismu
POČÁTKY NOVINÁŘSTVÍ A NAKLADATELSKÉ ČINNOSTI
STRUČNÝ PŘEHLED
 1719
o od tohoto roku v Praze vycházelo soukromé české periodikum Praţské poštovské noviny
 existovaly s různými přestávkami přes 50. let
 krach způsobil brusičský jazyk jednoho z redaktorů
 1782
o obnovilo se vydávání Praţských poštovských novin
 licence byla zakoupena podnikatelem rytířem ze Schönfeldu
 přejmenování novin na Schönfeldské Praţské noviny
 1789
o Václav Matěj Kramenius
 díky výhodnému sňatku se finančně osamostatnil
 začal vydávat své vlastní noviny Krameriusovy císařské královské noviny Praţské poštovské noviny
 o rok později přejmenované na Krameriusovy vlastenecké noviny
 jeho noviny vycházely i po jeho smrti aţ do roku 1825
 vycházely dvakrát týdně
 vydával zejména díla starší české literatury, překlady, pohádky a dobrodruţné příběhy
 Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
 Trojanská kronika, Ezopovy bajky
 Mandevillův
4
4
ČESKÁ EXPEDICE
 zaloţena v roce 1719
 legendární české nakladatelství a knihkupectví národního obrození
 byly vydávány hlavně díla starší literatury
o Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
o dále:
 překlady
 Trojanská kronika
 Ezopovy bajky
 pohádky a dobroduţné příběhy
 Mandelliův cestopis
 Robinson
 kalendáře, příručky z různých oblastí hospodářství, z lékařství…"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c3f78e50e2c.zip (423 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_obrozeni.pdf (439 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x