Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Národní obrození

Národní obrození


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Jedná se o zápisky z hodin českého jazyka a výpisků z mnoha odborných knih věnujících se české literatuře. Práce charakterizuje literaturu období národního obrození a seznamuje čtenáře s autory té doby. Soubor je určený k přípravě na maturitu z českého jazyka.

Obsah

Národní obrození

1
SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ
1.1
HISTORICKÉ POZADÍ
1.2
SPOLEČENSKÉ POZADÍ
1.3
PŘÍČINY VZNIKU NÁRODNÍHO OBROZENÍ
1.4
PERIODIZACE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
1.5
POČÁTKY NOVINÁŘSTVÍ A NAKLADATELSKÉ ČINNOSTI
2
POČÁTKY A VÝVOJ DIVADLA
2.1
DIVADLO V KOTCÍCH
2.2
STAVOVSKÉ DIVADLO
2.3
BOUDA
2.4
PROZATÍMNÍ DIVADLO
2.5
NÁRODNÍ DIVADLO
3
PRVNÍ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ
3.1
VÝVOJ ORGANIZOVANÉ VĚDY
3.2
JOSEF DOBROVSKÝ (1753 – 1829)
3.3
GELASIUS DOBNER (1719 – 1790)
3.4
FRANTIŠEK MARTIN PELCL (1734 – 1801)
3.5
FRANTIŠEK PUBIČKA
3.6
KAREL RAFAEL
3.7
POEZIE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
4
DRUHÁ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ
4.1
JOSEF JUNGMANN (1773 – 1847)
4.2
PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK (1795 – 1861)
4.3
FRANTIŠEK PALACKÝ (1798 – 1876)
4.4
FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799 – 1852)
4.5
JAN NEPOMUK ŠTĚPÁNEK (1783 – 1844)
4.6
VÁCLAV KLIMENT KLICPERA (1792 – 1859)
4.7
PRÓZA NÁRODNÍHO OBROZENÍ
4.8
VÝVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY
4.9
VÝVOJ ČESKÉ PROZODIE

Úryvek

"PERIODIZACE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
 období je ohraničeno poslední čtvrtinou 18. století (1773 – zrušení jezuitského řádu) a přibliţně polovinou 19. století (1859 – pád Bachova absolutismu)
 v tzv. akademických Dějinách české literatury se setkáme s následujícím vymezením
o 1. etapa - doba absolutistických reforem
 70. léta 18. století – počátek 19. století (1805)
 obranná fáze - defenzivní
o 2. etapa - období napoleonských válek a absolutismu
 počátek 19. století – 20. léta 19. století (1830)
 útočná fáze - ofenzivní
o 3. etapa - vznik a rozvoj revolučních sil
 20. léta 19. století – konec 40. let 19. století (1848)
 vyvrcholení národního období - vlastenecká
o 4. etapa - léta padesátá
 konec 40. let 19. století – 50. léta 19. století
 nástup romantismu
POČÁTKY NOVINÁŘSTVÍ A NAKLADATELSKÉ ČINNOSTI
STRUČNÝ PŘEHLED
 1719
o od tohoto roku v Praze vycházelo soukromé české periodikum Praţské poštovské noviny
 existovaly s různými přestávkami přes 50. let
 krach způsobil brusičský jazyk jednoho z redaktorů
 1782
o obnovilo se vydávání Praţských poštovských novin
 licence byla zakoupena podnikatelem rytířem ze Schönfeldu
 přejmenování novin na Schönfeldské Praţské noviny
 1789
o Václav Matěj Kramenius
 díky výhodnému sňatku se finančně osamostatnil
 začal vydávat své vlastní noviny Krameriusovy císařské královské noviny Praţské poštovské noviny
 o rok později přejmenované na Krameriusovy vlastenecké noviny
 jeho noviny vycházely i po jeho smrti aţ do roku 1825
 vycházely dvakrát týdně
 vydával zejména díla starší české literatury, překlady, pohádky a dobrodruţné příběhy
 Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
 Trojanská kronika, Ezopovy bajky
 Mandevillův
4
4
ČESKÁ EXPEDICE
 zaloţena v roce 1719
 legendární české nakladatelství a knihkupectví národního obrození
 byly vydávány hlavně díla starší literatury
o Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
o dále:
 překlady
 Trojanská kronika
 Ezopovy bajky
 pohádky a dobroduţné příběhy
 Mandelliův cestopis
 Robinson
 kalendáře, příručky z různých oblastí hospodářství, z lékařství…"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c3f78e50e2c.zip (423 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_obrozeni.pdf (439 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse