Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Národní park Podyjí - charakteristika

Národní park Podyjí - charakteristika

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce zpracovává vodopis, horopis a podnebí Národního parku Podyjí. Nechybí ani charakteristika hospodářství, průmyslu a zemědělství v této oblasti. Uvádí stručné informace o největším městě Podyjí - Znojmě a vodní nádrži Vranov.

Obsah

1.
Národní park Podyjí
2.
Horopis
3.
Vodopis
4.
Vranov
5.
Podnebí
6.
Hospodářství
7.
Průmysl
8.
Zemědělství
9.
Znojmo
10.
Závěr

Úryvek

"1.zóna (přísná přírodní) - zahrnuje zejména jádrové území národního parku. Příroda je zde ve stavu nenarušeném nebo jen málo ovlivněném. Jedná se především o přirozené lesní porosty na svazích údolí, zahrnuje skalní stepi, suťové lesy a fragmenty podhorských pralesů. Příroda v této zóně je ponechána samovolnému vývoji. Vstup a pohyb v této zóně je možný jen po vyznačených turistických cestách.

2. zóna (řízená přírodní) – zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhodnotnější plochy bezlesí (louky a vřesoviště). Cílem péče v této zóně je dosažení přírodě blízkého stavu lesních společenstev. Pravidla pro pohyb návštěvníků v této zóně jsou totožná jako v zóně 1.

3. zóna (okrajová) – lemuje 2. Zónu ve vnější části národního parku. Je nejvíce poznamenána lidskou činností člověka. Je zde umožněno přiměřené využívání pro zemědělství, lesnictví a turistiku, které je podmíněno cíli a zájmy ochrany přírody.

Klimaticky je území charakterizováno podnebím mírně teplé oblasti, přecházejícím na východě do teplé oblasti. V údolí Dyje, která je hlavním a zároveň jediným větším tokem národního parku Podyjí, se projevuje teplotní inverze.Průměrná roční teplota v západní části NP se pohybuje podle nadmořské výšky kolem 7 C. Ve východní části, v okolí Znojma, je již průměrná teplota 8,8 C.

Celý park byl a dodnes je značně lesnatý. V současnosti pokrývají lesy téměř 65 % parku, jejich původní charakter je však v rovinatých partiích nad kaňonem Dyje silně pozměněn výsadbou jehličnatých monokultur. Ve vyšší a poněkud chladnější západní části území převažují jedlobučiny a bukové porosty. Pro nižší a teplejší

Východní část ležící navíc ve srážkovém stínu, jsou vedle dubohabrových hájů typické i kyselé a teplomilné doubravy, přecházející na výslunných svazích údolí Dyje v zakrslé lesostepi. Na skalnatých plošinách a hranách bývají řídké bory, dolní partie svahů jsou porostlé suťovým lesem.Národní park Podyjí reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku krajiny říčního údolí v pahorkatinném stupni střední Evropy. Jeho význam je o to větší, že téměř všechna obdobná říční údolí byla v letech minulých zničena výstavbou přehrad, komunikací a rekreačních objektů.

Značná přírodní rozmanitost tohoto území . Značná přírodní rozmanitost tohoto území podmiňuje velkou koncentraci rostlinných druhů na malé ploše. Z území národního parku a jeho ochranného pásma je dosud známo téměř 1300 druhů vyšších rostlin a další jsou každoročně objevovány. K roku 1992 se na území NP vyskytovalo 14 kriticky ohrožených, 30 silně ohrožených a 34 ohrožených rostlinných druhů."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera249
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse