Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nástup Habsburků na český trůn - encyklopedie českých dějin 14/30

Nástup Habsburků na český trůn - encyklopedie českých dějin 14/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Sleduje události v českých zemích po smrti Ludvíka Jagellonského, kdy na trůn nastoupil Ferdinand I. Habsburský, a zajímá se také o dobový stav vzdělanosti. Součástí textu jsou rovněž rozšiřující informace o vybraných zmíněných osobnostech. Předchozí část série naleznete zde České země za vlády Jagellonců - encyklopedie českých dějin 13/30 a následující zde České stavovské povstání - encyklopedie českých dějin 15/30.

Obsah

1.
První Habsburkové na českém trůnu
2.
Situace v Čechách po smrti Ludvíka Jagellonského
3.
Ferdinand Habsburský
3.1.
Nástup Ferdinanda na český trůn
3.2.
Odpor v Uhrách
3.3.
Šmalkaldská válka
3.4.
Odpor českých stavů
4.
Vzdělanost, školy
4.1.
Vzdělanost
4.2.
Klementinum
4.3.
Univerzita
4.4.
Knihtisk
5.
Doplňkové informace
5.1.
Ludvík Jagellonský
5.2.
Ferdinand I.
5.3.
Ferdinand I. a Karel
5.4.
Jiří Melantrich z Aventina

Úryvek

"První Habsburkové na českém trůnu
Ferdinand je ustanoven budoucím vládcem rakouských zemí. Dětství strávil ve Španělsku na dvoře svého děda Ferdinanda Aragonského, byla mu poskytnuta přísná španělská výchova – náročná, katolická, zdůrazňující jeho vladařskou budoucnost. Byl osobním žákem Erasma Rotterdamského, mluvil plynně několika jazyky.

Situace v Čechách po smrti Ludvíka Jagellonského
Po smrti Ludvíka Jagellonského se rozpadla česko-uherská personální unie. Byla nutnost zvolit panovníka, stavové snili o panovníkovi, který by jim nechal volnou ruku ve vnitřní politice. Kandidáti na český trůn: z Čechů připadali v úvahu Zdeněk Lev z Rožmitálu, Vojtěch z Pernštejna, slezští feudálové Friedrich Lehnický a Karel Münsterberský, oba vnuci Jiřího z Poděbrad. Všichni byli bohatí a vlivní, ale nebyli schopni zaplatit dluh královské pokladny ve výši 300 000 zlatých. To si uvědomili a kandidaturu neohlásili.

Ferdinand I. Habsburský

Zahraniční uchazeči o trůn byli Vilém a Ludvík Bavorští – Wittelsbachové, polský král Zikmund a Ferdinand – arcivévoda rakouský, který nesliboval, že uhradí celý královský dluh, nabídl zaplacení jedné poloviny. Roku 1526 byl Ferdinand zvolen českým králem za své nepřítomnosti. Volba Ferdinanda: volili ho pouze čeští stavové, představitelům vedlejších zemí Koruny české se to nelíbilo, Ferdinanda přijali, ale nezvolili, čímž uznali dědické nároky jeho manželky.
Ferdinand souhlasil se všemi požadavky stavů. Slíbil, že bude sídlit v Praze, nikoho nesesadí ze zemských soudů, neporuší stavovská práva, bude dodržovat náboženskou svobodu, uzná kompaktáta, nebude zasahovat do stavovské solidarity, zaplatí královské dluhy a za jeho života nebude zvolen další panovník. Nedodržel úmluvu, záhy začal omezovat stavovské výhody.
Většina českého obyvatelstva si nepřipouštěla, že s Habsburky přijde i rekatolizace. Ferdinand byl katolíkem a taky jím musel zůstat především kvůli Španělsku, které bylo přísně katolické, a s ohledem na bratra Karla V., císaře Svaté říše římské."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8fcf1d5f15d.zip (46 kB)
Nezabalený formát:
Nastup_Habsburku_enc_ces_dejiny.doc (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse