Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nástupy a výstupy zaměstnanců

Nástupy a výstupy zaměstnanců

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se podrobně zabývá náborem, vyhledáváním a výběrem zaměstnanců. Dále popisuje vznik pracovního poměru, jeho průběh a skončení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nábor a výběr zaměstnanců
3.
Vyhledávání zaměstnanců
3.1
Vyhledávání zaměstnanců uvnitř společnosti
3.2
Vyhledávání zaměstnanců vně společnosti
4.
Výběr zaměstnanců
4.1
Proces výběru
4.1.1
Předvýběr
4.1.2
Vstupní pohovor
4.1.3
Hlavní výběr
a) Strukturovaný pohovor s vedoucím odborného útvaru společnosti
b) Assessment Centre
c) Odborné testy
d) Psychologické vyšetření a testy ( psychodiagnostika )
4.1.4
Vyhodnocení výběru a vyhlášení vítězného kandidáta
5.
Vznik pracovního poměru
5.1.
Základní ustanovení
5.2
Zaměstnávání cizinců
5.3.
Příbuzenské vztahy
5.4
Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti
6.
Průběh pracovního poměru
6.1
Zkušební doba
6.2
Náplň práce
6.3
Dovolená na zotavenou
6.4.
Nepřítomnosti
6.4.1
Pracovní neschopnost a ošetřování člena rodiny
6.4.2
Mateřská dovolená
5.4.1
Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti se stávajícím zaměstnancem společnosti
6.4.3
Pracovní volno
6.5
Dohoda o odpovědnosti
6.6
Evidence docházky
6.7
Potvrzení o trvajícím pracovním poměru
6.8
Změny v osobních údajích
6.9
Změna pracovního a mzdového zařazení
7.
Skončení pracovního poměru
7.1
Doklady ke skončení pracovního poměru
8.
Závěr

Úryvek

“4. Výběr zaměstnanců

4.1 Proces výběru

V rámci procesu výběru :

- se společnost zavazuje vytvořit pro všechny přihlášené uchazeče stejné příležitosti, spravedlivé podmínky a zacházet s nimi stejně, bez ohledu na jejich pohlaví, sexuální orientaci, rasový, etnický či sociální původ, věk, zdravotní stav apod.
- se společnost zavazuje, že nebude vyžadovat od uchazečů informace týkající se jejich národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, náboženství, sexuální orientace apod., dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění pracovních povinností.

Proces výběru je rozdělen do následujících čtyř hlavních fází :
4.1.1 Předvýběr

Předvýběr uchazečů na danou pracovní pozici je v kompetenci oddělení lidských zdrojů a probíhá formou posouzení všech písemných materiálů ( motivační dopis, životopis, případně další vyžádané materiály ) od uchazeče. V rámci předvýběru provedou personální specialisté vyhodnocení jednotlivých uchazečů se zaměřením na uchazeče s takovými kvalifikačními předpoklady a schopnostmi, které odpovídají požadavkům kladeným na pracovní místo.

4.1.2 Vstupní pohovor

S takto vybranými uchazeči, interními i externími, provedou personální specialisté první vstupní pohovor zaměření na zjištění, zda má uchazeč předpoklady pro výkon dané pracovní funkce, a to zejména po stránce odborných znalostí, motivace a požadovaného osobnostního profilu. Výsledkem vstupních pohovorů s uchazeči je seznam 3 – 5 uchazečů doporučených k pohovoru s vedoucím pracovníkem.

Personální specialista poskytne vedoucímu zaměstnanci následující informace :

- komentář a vyhodnocení doporučených uchazečů
- materiály doporučených uchazečů ( životopis, motivační dopis )
- informace o možnostech nástupu a platové představě uchazeče

Personální specialisté připraví seznam uchazečů doporučených k pohovoru s vedoucím zaměstnancem dle možností do 14 dní od začátku procesu výběru ( tj. od data uzávěrky došlých životopisů ).

4.1.3 Hlavní výběr

Hlavní výběr probíhá úzké spolupráci personálního specialisty s vedoucím zaměstnancem a je možné ho realizovat prostřednictvím některé z následujících metod nebo jejich kombinací.

a) Strukturovaný pohovor s vedoucím odborného útvaru společnosti

Strukturovaný pohovor vede vedoucí zaměstnanec, který si ověřuje především znalosti oboru, v kterém chce uchazeč pracovat, zjišťuje jeho odborný rozvoj, kvalifikaci a jeho profesionální plány. Součástí pohovoru může být i praktické řešení odborného problému – modelové situace. Vedoucí zaměstnanec musí zachovat strukturu rozhovoru pro všechny doporučené uchazeče a zajistit tak stejné podmínky pro všechny uchazeče.

Vedoucí zaměstnanec je povinen informovat personálního specialistu nejdéle do 1 týdne ode dne provedení strukturovaného pohovoru o dalším postupu s uchazeči a poskytnout tak zpětnou vazbu o kvalitě jednotlivých uchazečů.
b) Assessment Centre

Assessment Centre ( dále jen „AC“ ) je metoda výběru vhodná zejména pro posouzení doporučených uchazečů na vyšší manažerské funkce ( a zejména na pracovní funkce, kde se zakládá pracovní poměr jmenováním ) a dále na funkce obchodní, týmové, vyžadující velmi dobré komunikační schopnosti. Jedno AC absolvuje skupina max. 6 – 8 uchazečů, kteří jsou posuzováni ve skupinových a individuálních technikách během půl nebo jednoho dne. Cílem je co nejobjektivnější posouzení uchazeče a ověření jeho dovedností a znalostí v praxi a v interakci s ostatními uchazeči.

Za plánování, organizaci, realizaci a vyhodnocení AC zodpovídá specialista z odd. lidských zdrojů.

O využití této metody písemně žádá příslušný vedoucí zaměstnanec jednotlivých oddělení společnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14186
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse