Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh na úpravu styku k nezletilému

Návrh na úpravu styku k nezletilému


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzor návrhu na úpravu styku k nezletilému , jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Návrh upravující styk nezletilého dítěte s otcem a jeho pravidla.

Úryvek

“ Okresnímu soudu v Ostravě

Otec:
Jiří Malý, narozen 3. 8. 1981, trvale bytem Ostrava – Zábřeh, Karpatská 112/20

Matka:
Jitka Malá, narozena 9. 2. 1981, trvale bytem Ostrava – Poruba, Porubská 292/2

Úprava styku k nezletilému Jiřímu Malému, narozenému 1. 8. 1999

I.

Manželství bylo uzavřeno r. 1999 před úřadem městského obvodu Ostrava – Jih, z něhož se narodil Jiří Malý a to 1. 8. 1999. Manžele se však v r. 2000 rozvedli rozsudkem okresního soudu v Ostravě, spisová zn. 24c 329/2000.

Důkazy: Spis o rozvodu, nechť si vyžádá soud, výslechy obou účastníků, rodný list.

II.

Rozsudkem opatrovnického soudu spisová zn. 44p 21/2000 byl nezletilý Jiří Malý svěřen do výchovy matky. Otci Jiřímu Malému byla vyměřena vyživovací povinnost k nezl. Jiřímu ve výši 700,- měsíčně.

Důkazy: Spis opatrovnického soudu, nechť si vyžádá soud.

III.

Otec stále na Jiřího výživné platí, avšak poslední 2 roky mu matka nedovoluje se se synem stýkat. Do roku 2003 bylo vše v pořádku, žalovaný se se synem pravidelně stýkal. V zimě chtěl jet otec se synem na prázdniny do Krkonoš a sdělil to matce již o 3 měsíce předem. Týden před prázdninami zavolal matce nezl. Jiřího a ta mu sdělila, že s ním syna na hory nepustí. Stejná událost se opakovala také v období letních prázdnin. V listopadu tohoto roku, když otec donesl dárky synovi, matka jej vyhodila a syna mu ani neukázala.

Důkazy: výslechy obou účastníků.

IV.

Jiří Malý je zaměstnán jako skladník u Fa Hruška a jeho průměrný měsíční čistý příjem činí 10 000,-. Žije v bytě 2+1 a pro syna má vybudovaný dětský koutek. Jiří Malý přichází z práce kolem 14,30 hodin, tudíž by již od 16 hod. byl schopný syna vyzvednout. Jitka Malá pracuje jako kuchařka v hotelu Savoj a její průměrný měsíční čistý příjem činí 7 000,-.

Důkazy: výslechy obou účastníků, potvrzení o výši příjmu, nechť si vyžádá soud.

IV.
Na základě výše uvedených skutečností otec Jiří Malý, narozený 3. 8. 1981, žádá, aby soud rozhodl"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474aab07aa1d1.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_uprava_styku_k_nezletilemu.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse