Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh na výživné - vzor

Návrh na výživné - vzor


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vzor návrhu na výživné, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Kromě vlastního návrhu na výživné uvádí práce žalobce, žalovaného a návrh na rozhodnutí soudu ze strany žalobkyně.

Obsah

1.
Návrh na výživné
1.1.
Žalobce
1.2.
Žalovaný
1.3.
Vlastní návrh na výživné
1.4.
Návrh na rozhodnutí soudu ze strany žalobkyně

Úryvek

"Žalobce:
Nataša Lukešová, narozena 3. 5. 1976, trvale bytem Ostrava – Dubina, V. Košaře 112/20

Žalovaný:
Oldřich Lukeš, narozen 5. 5. 1970, trvale bytem Ostrava – Vítkovice, Ruská 252/2
Návrh na výživné manželky Nataši Lukešové, narozené 3. 5. 1976

I.
Manželství bylo uzavřeno 5. 9. 1997 před úřadem městského obvodu Ostrava – Jih, z něhož se narodila dcera Stela a to 5. 10. 1998 a syn Kazimír 3. 2. 2000. Manželství stále trvá avšak od 1. 4. 2002 manželé žijí odděleně, společně nehospodaří a intimně se nestýkají, poté, co manžel odešel k mladší ženě. Obě děti myly svěřeny rozsudkem okresního soudu v Ostravě v r. 2002 na návrh matky do její péče. Vyživovací povinnost otce ke Stele Lukešové, nar. 5. 10. 1998 činí 1500,-. Vyživovací povinnost otce ke Kazimírovi Lukešovi, nar. 3. 2. 2000 činí 700,- měsíčně. Otec svou vyživovací povinnost řádně plní.
Důkazy: Oddací list, výslechy obou účastníků, rodné listy. Spis o výkonu rodičovské zodpovědnosti a vyživovací povinnosti k nezletilým dětem, nechť si vyžádá soud.

II.
Nataša Lukešová, nar. 3. 5. 1976 je vedena v evidenci ÚP od r. 2002. Pobírá sociální dávky ve výši životního minima a to 5 800,- měsíčně. Žije v bytě 1 + 1, nájem tohoto bytu činí 800,- a inkaso 1200,- měsíčně.
Žalovaný Oldřich Lukeš byl podle výslechu žalobkyně před 3 lety zaměstnán jako vedoucí u elektro firmy AMOS a nejspíše zde stále pracuje. Jeho měsíční čistý příjem před 3 lety činil kolem 20 000,-. Podle výslechu žalobkyně žije manžel ve společné domácnosti, již od doby co od ni odešel, s přítelkyní, se kterou má nezletilé dítě.
Žalobkyně intimní známost nemá. Stýká se pouze s kamarádem Janem Skalbou, nar. 3. 12. 1962, se kterým se navštěvují a jezdí spolu na výlety. Zdravotní stav žalobkyně je dobrý.
Důkazy: Výslechy obou účastníků.Výkazy o výši příjmů, nechť si vyžádá soud."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4744461b088de.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_na_vyzivne_vzor.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse